พช. – สภาสตรีฯ จัดกิจกรรมรวมพลังอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

0
107

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

วันนี้ (29 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “รวมพลังอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563” โดยมี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นางเสริมศรี ศรีวงษ์ญาติดี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน สตรีอาสาพัฒนา ผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย และชมรมคนรักเขาขยายจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมในบริเวณพิธี เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 1,089 ต้น และต้นจามจุรี 300 ต้น ในบริเวณเขาขยาย ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า  วันนี้ผมดีใจที่ได้ทำสิ่งที่ดีเป็นมงคลในการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ที่เขาขยายแห่งนี้ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ ที่สำคัญที่สุดคือจะทำให้พี่น้องประชาชนได้อยู่อย่างมีความสุขและมีสภาพแวดล้อมดี เรื่องใหญ่ที่สุดที่สำคัญกับประเทศเราคือเรื่องของป่าไม้ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเพียรพยายามให้คนไทยได้ช่วยกันปลูกป่ามาเป็นระยะเวลายาวนาน ดังพระราชดำรัสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2525 ณ บ้านถ้ำคิ้ว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า”  เราต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าทรัพยากรป่าไม้นั้นสำคัญต่อพวกเรามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ให้ความชุ่มฉ่ำต่อแผ่นดินและป่าไม้ ต้องมีสัตว์เพื่อช่วยในการขยายพันธุ์และสร้างความสมดุลของธรรมชาติ ส่วนสัตว์ป่านั้นก็ต้องมีแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย จึงกล่าวได้ว่า มนุษย์ ป่าไม้ และสัตว์ป่า มีความสัมพันธ์กันอย่างละเอียดลึกซึ้งจนไม่สามารถจะขาดส่วนหนึ่งส่วนใดได้” ดังนั้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และภาคีเครือข่าย จึงได้จัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น และขอกราบขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือกันในวันนี้

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ช่วยกันปลูกต้นไม้ประกอบด้วย มะค่าโมง​ 721 ต้น มะค่าแต้​ 200​ ต้น มะขาม​ 54​ ต้น ยางนา 90​ ต้น พะยูง​ 24​ ต้น และต้นจามจุรี อีก 300 ต้น รวม 1,389 ต้น หลังจากวันนี้แล้วขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตัวเอง โดยเฉพาะไม้มีมูลค่าเพื่อเป็นหลักทรัพย์ในอนาคตและเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทย ในพื้นที่เขาขยายแห่งนี้เป็นพื้นที่สาธารณะที่มีต้นไม้ที่พวกเราทุกคนได้มาช่วยกันปลูกไว้จำนวนมาก เป็นต้นแบบ แบบอย่างที่ดีของการรวมพลังทุกภาคส่วนในการปลูกต้นไม้ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สิ่งที่ผมพูดมานี้ก็อยากจะให้พี่น้องชาวชัยนาทช่วยกันตระหนัก ช่วยกันทำนุบำรุงดูแลสวนเฉลิมพระเกียรติให้มั่นคงถาวร เป็นร่มเงาให้กับคนชัยนาท และเป็นสิ่งที่พวกเราฝันกันก็คือว่า เราจะมีบ้านของนกเพิ่มเติมจากสวนนกที่เป็นชื่อเสียงของจังหวัดชัยนาท และสถานที่แห่งนี้ก็จะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้นักท่องเที่ยว นักกีฬา และผู้ที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจได้มาศึกษาดูนก มาศึกษาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของต้นไม้ แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่า ที่นี่จะเป็นที่สามารถออกกำลังกาย ขี่จักรยาน เดิน วิ่ง แอโรบิก

ทั้งนี้ เขาขยายนั้น แต่เดิมเป็นภูเขารกร้างที่ถูกขุดหน้าดินไปขายจนกลายเป็นพื้นที่แห้งแล้ง เสมือนทะเลทราย มีความสูงประมาณ 120 เมตร พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ เป็นพื้นที่ภูเขาประมาณ 157 ไร่ และพื้นที่ราบเชิงเขาประมาณ 843 ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 8.6 กิโลเมตร โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ครั้งสมัยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เมื่อปี 2557 ได้ให้ทุกภาคส่วนช่วยกันพลิกฟื้น จนปัจจุบันเป็นผืนป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นปอดแห่งใหม่ให้กับชาวชัยนาท

///////////////////////////////////////////////////////////////////