พช.สงขลา จัดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อในงานกาชาดจังหวัดสงขลา เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหามงคล

0
191

พช.สงขลา จัดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อในงานกาชาดจังหวัดสงขลา เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.65 ณ บริเวณตลาดย้อนยุคโซนนิทรรศการ OTOP ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดสงขลา เยี่ยมชมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

สืบเนื่องจากรัฐบาล ได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ซึ่งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จะนำผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด ไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ดำเนินการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด จำนวน 90 ตัว โดยส่งมอบให้จังหวัดภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เพื่อจัดส่งให้กระทรวงมหาดไทยต่อไป ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ได้ประสานผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพในการผลิตผีเสื้อที่ทำมาจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด จำนวน 4 กลุ่ม โดยใช้ผ้าทอ และผ้าบาติก  และได้เชิญกลุ่มเป้าหมายมาสอนกระบวนการประดิษฐ์ผีเสื้อดังกล่าว แก่ผู้สนใจ ณ บริเวณตลาดย้อนยุคโซนนิทรรศการ OTOP ในงานประจำปีและงานกาขาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อ นอกจากนี้ ได้ฝากไปยังส่วนราชการทุกหน่วยในจังหวัด ให้ร่วมมือกันผลิตและออกแบบผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด  ให้มีเอกลักษณ์เป็นของจังหวัด ที่มีความสวยงาม พร้อมที่จะส่งมอบไปยังกระทรวงมหาดไทยต่อไป

“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ กรมการพัฒนาชุมชน

*****************************************************************