พช.ศรีสะเกษ จับมือภาคีเครือข่าย สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวศรีสะเกษขับเคลื่อนวาระผ้าทอมือ ศรีสะเกษ ธานีผ้าศรีแส่ว แคมเปญ “หน้าร้านมีขาย ออนไลน์มีส่ง”

0
386

จัดกิจกรรม Online รายการพิเศษ เที่ยวอีสาน Online Live สด เพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการ OTOP ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ศูนย์โอทอปศรีสะเกษ นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวธนพร ขจิตเวทย์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด นักการตลาด OTOP New Gen ร่วมรายการพิเศษ เที่ยวอีสาน Online Live สด “เที่ยวอีสาน Qnline เส้นทางสายไหม” ดำเนินรายการโดย ผอ.ททท.สุรินทร์ คุณธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐโดยมีแขกรับเชิญรายการ คุณวาสิตา น้อยพรม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวศรีสะเกษ  นำเสนอภาพรวมเรื่องผ้าไหมหรือผ้าพื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ในการนี้ นางสาวธนพร ขจิตเวทย์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้นำเสนอนิทรรศการแสดงโชว์ผ้าทอเบญจศรี และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ผ้าทออัตลักษณ์ศรีสะเกษ “ผ้าทอเบญจศรี” ผ้าแบรนด์ศรีสะเกษ และศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ศรีสะเกษ ภายใต้แนวคิด “ศรีสะเกษ ธานีผ้าศรี…แส่ว” ซึ่งเป็นวาระสำคัญของจังหวัด ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในการร่วมโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ผ้าไทย อันเป็นศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และให้ชาวโลกได้ชื่นชม

และเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP  สร้างรายได้ให้ชุมชน คนในชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนการสร้างการรับรู้ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ เป็นการอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน และสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้เข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม สมดั่งเป็น “ศรีสะเกษธานีผ้าศรี…แส่ว”

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน/ข่าว