พช.ลำพูน จัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564

0
48

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. นายวรยุทธ  เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 โดยมี ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ ข้าราชการ บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ  สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และผู้แทนกลุ่มทอผ้า เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ศาลาประชาคม  ศาลากลางจังหวัดลำพูน

กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 ซึ่งได้ประธานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคนและประทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ สำหรับแบบลายผ้ามัดหมี่ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ทุกลวดลายเปี่ยมไปด้วยความหมาย อาทิ ลาย S หมายถึงSirivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา / ลาย S จำนวน 10 แถว หมายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 / ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึง ความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน = Eternal Love อีกทั้ง มีพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” จากการเสด็จไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ด้านผ้าและงานหัตถกรรม 3 ภูมิภาค

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ภายใต้การนำของ นางบำเพ็ญ  เมืองมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำพูน จึงได้จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564  เวลา 11.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา จากนั้นได้กล่าวถวายพระพร ลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล และผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้เป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้ามัดหมี่ ชื่อลาย“ผ้ามัดหมี่ลายขอสิริวัณณวรีฯ” แก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัดลำพูน จาก 8 อำเภอ โดยมีตัวแทนกลุ่มทอผ้าเข้ารับมอบจำนวน 8 ราย อันนับเป็นมหากรุณาธิคุณยิ่ง ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฯเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มข้น โดยมีมาตรการคัดกรองและป้องกันโรคโควิด-19 และผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ลำพูน : รายงาน