พช.ลพบุรี น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 “ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เป็นจริง”

0
51

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ณ บ้านพักพัฒนาการจังหวัดลพบุรี นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 “ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เป็นจริง”

โดยปลูกผักสวนครัวอย่างน้อยคนละ 10 ชนิด เพื่อเป็นตัวอย่าง และสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว เน้นการพึ่งตนเองและความเกื้อกูลของคนในชุมชน

ภาพ/ข่าว : สพจ.ลพบุรี