พช.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

0
168

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน และประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะผู้บริหารข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยในเวลา 06.30 น. ร่วมตักบาตรแด่พระสงฆ์ 60 รูป และในเวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ตามพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ

จากนั้นในเวลา 08.30 น. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณท้องสนามหลวง

อธิบดี พช. กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต โดยชาวโลกได้ให้สมัญญานามท่านว่า “กษัตริย์นักพัฒนา” และเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2531 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยังทรงพระราชทานคำขวัญไว้เนื่องในวันพัฒนา ว่า “พัฒนาคือสร้างสรรค์” กรมการพัฒนาชุมชน ก็ได้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวและปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ ผ่านโครงการสำคัญมาโดยตลอด เช่น โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่จากการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันมีกว่า 9,715 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่วิถีชีวิตด้วย

กรมการพัฒนาชุมชนจะมุ่งมั่นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมและเศรษฐกิจฐานรากด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดั่งคำขวัญพระราชทาน “พัฒนาคือสร้างสรรค์” ที่ยึดถือมาตลอด 31 ปีที่ผ่านมาและตลอดไป

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS