พช. ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติฯ ลงพื้นที่บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร มอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

0
361

ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน

วันนี้ (17 มิถุนายน 2563) เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.)กระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ เดินทางไปมอบถุงยังชีพ จำนวน 300 ชุด ในโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมอำเภอบ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี ประธานสภาสตรีจังหวัดสมุทรสาครและประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ร.ต. ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ โดยมีประชาชนอำเภอบ้านแพ้วร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ในสภาวะของวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของผู้คนจำนวนมาก กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้ร่วมมือกับสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดทำถุงยังชีพโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผ่อนคลายความเดือดร้อนดังกล่าวให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผู้เดือดร้อน ผู้ยากไร้ ที่ต้องได้รับการเยียวยาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพแล้วหลายจังหวัด อาทิ จ.นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ อุดรธานี หนองคาย และในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งได้มอบ “บ้านอยู่ดีมีสุข” ให้ผู้ยากไร้ ที่ จ.นครปฐม ด้วย นอกจากนี้ยังขอเชิญชวนพี่น้องทุกครัวเรือนร่วมใจกันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและลดค่าใช้จ่าย เพื่อจะเป็นทางหนึ่งในการช่วยผ่านพ้นวิกฤติ

“จังหวัดสมุทรสาครเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่กรมการพัฒนาชุมชนและสภาสตรีฯ ตั้งใจมามอบถุงยังชีพ แม้ว่าจะเป็นส่วนน้อย แต่ด้วยความตั้งใจจริง อยากเห็นทุกคนมีความสุข และมีกำลังใจก้าวผ่านวิกฤตการณ์ต่อไปได้ ขอขอบคุณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครด้วย ที่ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค ใส่ในถุงยังชีพเพิ่มเติมในถุงผ้าซึ่งมีความแข็งแรง นำไปใช้ต่อเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกได้ ขอฝากพัฒนากรอำเภอ พัฒนากร ในพื้นที่ให้ช่วยดูแลกันและกันกับพี่น้องประชาชน พร้อมกันนั้นก็ขอเชิญชวนทุกคนสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งรณรงค์ทั่วประเทศร่วมกันใช้ผ้าไทย และจังหวัดสมุทรสาครก็มีผ้าไทยประจำจังหวัดตนเอง จะช่วยส่งเสริมรายได้ชุมชนได้อีกทางหนึ่ง และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน” นายสุทธิพงษ์กล่าว

ด้าน ดร.วันดี เผยว่า สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนและองค์กรสมาชิก จัดโครงการเติมความสุขแบ่งเบาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน ที่ผ่านมาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยจัดถุงยังชีพ ไม่น้อยกว่า 5,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะ และการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อรายได้ของประชาชน สภาสตรีแห่งชาติฯ ขอร่วมเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนร่วมกันเดินทางก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

ด้าน นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จำนวน  18 ราย ปัจจุบันรักษาหายแล้วทั้งหมด และไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มาตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 63 แต่อย่างไรก็ตามในสภาวการณ์ประกาศใช้พระราชกำหนดฯ เพื่อใช้ควบคุมการระบาดของโรค มีผลกระทบทำให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครบางส่วนได้รับความเดือดร้อนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ในการดำรงชีพมากพอสมควร การได้รับมอบถุงยังชีพตาม “โครงการ เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” ในครั้งนี้ จะช่วยทำให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร มีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีความสุข บรรเทาทุกข์ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จึงขอขอบคุณสภาสตรีฯ และกรมการพัฒนาชุมชน ในการเดินทางมามอบถุงยังชีพครั้งนี้