พช.ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบถุงยังชีพ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” ถวายเป็นพระราชกุศล

0
412

ช่วยเหลือแบ่งปันให้ชาวชุมชนวัดโสมนัสฯ คลายทุกข์จากวิกฤตไวรัสโควิด-19  ในโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร  นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ กรรมการบริหาร พร้อมคณะกรรมการสตรีแห่งชาติฯ เดินทางไปมอบถุงยังชีพจำนวน 300 ชุด ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 2563 ให้แก่ ชาวชุมชนวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โดยมี นายยุทธนา ป่าไม้ ผอ.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กล่าวต้อนรับ และรายงานสภาพความเป็นอยู่ รวมถึงปัญหาของผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 กรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ร่วมดำเนินการแจกจ่ายถุงยังชีพ ภายใต้โครงการ โครงการเติมความสุข แบ่งเบาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสมหามงคลนี้ เราได้ทำกุศลร่วมกันด้วยการแจกจ่ายถุงยังชีพ 300 ชุดแก่ผู้ที่ยากไร้ในเขตชุมชนป้อมปราบศัตรูพ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

นอกจากนั้น ในสภาวะของวิกฤตการณ์โควิด-19 กรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนพี่น้องทุกครัวเรือนร่วมใจกันปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหารและลดค่าใช้จ่าย โดย กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดปฏิบัติการ 90 วัน นับจากวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 ร่วมกับพี่น้องทุกครัวเรือนทั้งประเทศ ปลูกผักสวนครัวให้ครบทุกครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

ด้าน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า สภาสตรีแห่งชาติฯได้จัดโครงการหลายโครงการ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการแจกจ่ายถุงยังชีพ ไม่น้อยกว่า 5,000 ถุงทั่วประเทศ ที่ผ่านมาได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพแล้วหลายจังหวัด อาทิ จ.นครปฐม จ.สมุทรปราการ และในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการเติมกำลังใจให้กันในยามวิกฤต จนกว่าสถานการณ์ทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนจะคลี่คลาย และในวันนี้ยังเป็นสำคัญที่พวกเราจะมาร่วมถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563