พช.นาหว้า ผนึกกำลังปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทยทางเลือกสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19

0
186

หิ้วปิ่นโต กินข้าวโฮมกัน “เอามื้อสามัคคี” จับจอบเสียมพลิกฟื้นผืนแผ่นดิน ครั้งที่ 2

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ แปลงที่ดินครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านตาล หมู่ที่ 15 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม นายทินกร ขันแก้ว นายอำเภอนาหว้า มอบหมายให้นางรัชต์วรรณ  ไวยากรณ์ เป็นประธานการเปิดกิจกรรมกระตุ้นการบริโภค ภาคครัวเรือน และเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือกิจกรรม “การเอามื้อสามัคคี” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญจากบุคคลสู่บุคคล ผ่านการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันในระดับพื้นที่
  2. เพื่อสร้างความรักความสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน ผ่านการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันพัฒนาพื้นที่

โดยมี คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอนาหว้า  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง

ในการนี้ นางชลธิชา มาตรรักษ์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงานกล่าวรายงาน โดยมี นางสาวศิริพรรณ  ชาวันดี พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลนาหว้า และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) 4 ตำบล ๆ ละ 2 คน รวม 8 คน เข้าร่วมกิจกรรม “การเอามื้อสามัคคี” ครั้งที่ 2

ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ แปลงที่ดินครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) งบเงินกู้ฯลฯ นางเครือวัลย์ สุจริตตานันท์ ซึ่งดำเนินการขุดตามแบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐานที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ดำเนินการในพื้นที่ 3ไร่แบบแปลนมาตรฐานสัดส่วนพื้นที่ 1 : 2 มีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ตั้งที่ดินอยู่ในเขต หมู่ที่ 15 บ้านตาล ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

โดยกิจกรรมในวันนี้ท่านประธาน พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทยทางเลือกสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 พัฒนาพื้นที่ว่างจัดการสิ่งแวดล้อม ให้เป็น“ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัวชุมชน” ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมปลูกผักสวนครัว ผักพื้นบ้าน อาทิ เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ผักแพว กะเพรา โหระพา แมงลัก มะละกอ ฯลฯ ในพื้นที่ดินของครัวเรือนต้นแบบด้วย

ทั้งนี้ พัฒนากร และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ได้จัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ร่วมกัน สร้างฐานการเรียนรู้คนมีน้ำยา สาธิตการทำน้ำยาอเนกประสงค์สูตรมะกรูด โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด – 19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม

ภาพ/ข่าว : สพอ.นาหว้า