timeline_20210125_151937

- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

อธิบดีพช. นำข้าราชการน้อมถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา นายนิวัติ น้อยผาง นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมในพิธี...

“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระคติธรรมมาฆบูชา 2564 แนะพุทธศาสนิกชนยึดหลัก “ขันติธรรม”

ด้านสำนักพุทธฯ-กรมการศาสนา เชิญชวนทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาแบบนิวนอร์มอล ทำบุญ เวียนเทียนออนไลน์ วันที่ 24 ก.พ.2564 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 26 ก.พ.2564 ใจความว่า ดิถีมาฆบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง  ดิถีเช่นนี้ชวนให้พุทธบริษัททุกหมู่เหล่า น้อมระลึกถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ อันมีหลักการสำคัญเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ 1.การไม่ทำบาปทั้งปวง  2.การบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม และ...

พช. จับมือสมาคมสื่อช่อสะอาด ร่วมลงนาม MOU บูรณาการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนผ่านสื่อวิทยุ

ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  และสมาคมสื่อช่อสะอาด โดยนายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนผ่านสื่อวิทยุ ในการนี้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวญาณินท์  เรืองศิริ เหรัญญิกนายกสมาคมสื่อช่อสะอาด ...