“พงศ์พร” ลงนามแต่งตั้ง ผอ.พศจ.ใหม่ 15 ตำแหน่ง พัชรินทร์ พัดทอง นั่งผอ.ส่งเสริมเผยแผ่ สาโรจน์ กาลศิริศิลป์ ผอ.นนทบุรี

0
1783

วันนี้ (วันที่ 25 เม.ย.) พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้ลงนามในคำสั่งพศ. เรื่องย้ายข้าราชการ จำนวน 16 ราย ดังนี้ 1.นางพัชรินทร์ พัดทอง นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม เป็นผอ.กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2.นายสาโรจน์ กาลศิริศิลป์ นักวิชาการศาสนา สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เป็นผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.)นนทบุรี 3.นางสภาพร ชลวิถี นักทรัพยากรบุคคล สำนักเลขานุการกรม เป็นผอ.พศจ.สมุทรปราการ 4.นางวรรณี นวลแก้ว นักวิชาการพระพุทธศาสนา พศจ.สงขลา เป็น ผอ.พศจ.สตูล 5.นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา นักวิชาการศาสนา พศจ.ปทุมธานี เป็นผอ.พศจ.อุทัยธานี 6.นายวิวัฒน์ วันกุมภา นักวิชาการศาสนา กองพุทธศาสนสถาน เป็นผอ.พศจ.ประจวบคีรีขันธ์ 7.น.ส.อนันยา เจียมศรีพงษ์ นักวิชาการศาสนา พศจ.พิจิตร เป็น ผอ.พศจ.แพร่ 8.น.ส.นันทิรา ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานศาสนสมบัติ เป็น ผอ.พศจ.ชุมพร

9.นายวีระ ดาวศรี นักวิชาการศาสนา พศจ.สุรินทร์ เป็น ผอ.พศจ.อำนาจเจริญ 10.นางสาลี อินทสังข์ นักวิชาการศาสนา พศจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผอ.พศจ.สระแก้ว 11.น.ส.เกษสุดา ต.เจริญ นักวิชาการศาสนา พศจ.เชียงใหม่ เป็นผอ.พศจ.พะเยา 12.นายธีรพงษ์ อินทร์พันธุ์ นักวิชาการศาสนา พศจ.ฉะเชิงเทรา เป็นผอ.พศจ.พังงา 13.นายบุญสืบ ศรีใส นักวิชาการศาสนา พศจ.ระยอง เป็นผอ.พศจ.พัทลุง  14.นางฐิติรัตน์ ลำดวน นักวิชาการศาสนา พศจ.นครนายก เป็นผอ.พศจ. ระนอง 15.นายเกษม สุดดี นักวิชาการศาสนา พศจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น ผอ.พศจ.ตราด และ16.นายสมบัติ พิมพ์สอน นักวิชาการกองพุทธศาสนศึกษา เป็นผอ.พศจ.หนองบัวลำภู