“พงศ์พร” ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง “สาโรจน์” นั่งผอ.มหาเถรฯ-โยก ผอ.พศจ.

0
1576

วันนี้ (18 มี.ค.62) พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ลงนามในคำสั่งพศ. เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และคำสั่งพศ. เรื่องย้ายข้าราชการประเภทชำนาญการพิเศษไปดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น โดยประเภทอำนวยการระดับสูง มีรายชื่อ ดังนี้ 1.นายสาโรจน์ กาลศิริศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.)นนทบุรี เป็นผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 2.นางสุภาพร ชลวิถี ผอ.พศจ.สมุทรปราการ เป็นผอ.พศจ.ชลบุรี 3.นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา ผอ.พศจ.แม่ฮ่องสอน เป็นผอ.พศจ.นครราชสีมา 4.นายสมพงษ์ หมวดไธสง ผอ.พศจ.ตาก เป็นผอ.พศจ.บุรีรัมย์  5.นายบุญสืบ ศรีใส ผอ.พศจ.พัทลุง เป็นผอ.พศจ.ระยอง 6.น.ส.เกษสุดา ต.เจริญ ผอ.พศจ.พะเยา เป็นผอ.พศจ.สุโขทัย 7.นายธีรพงษ์ อินทร์พันธุ์ ผอ.พศจ.พังงา เป็นผอ.พศจ.เชียงใหม่ 8.นางวรรณี นวลแก้ว ผอ.พศจ.สตูล เป็นผอ.พศจ.ปัตตานี 9.นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผอ.พศจ.กระบี่ เป็นผอ.พศจ.พิษณุโลก 10.นายบรรณกิจ ลือยศ ผอ.พศจ.อุตรดิตถ์ เป็นผอ.พศจ.กาญจนบุรี 11.นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผอ.พศจ.อุทัยธานี เป็นผอ.พศจ.นราธิวาส 12.นายเกษม สุดดี ผอ.พศจ.ตราด เป็นผอ.พศจ.สุพรรณบุรี 13.นายวีระ ดาวศรี ผอ.พศจ.อำนาจเจริญ เป็นผอ.พศจ.มหาสารคาม และ14.นายวิญญา ปลัดขวา ผอ.พศจ.ภูเก็ต เป็นผอ.พศจ.หนองคาย

ประเภทอำนวยการระดับต้น มีรายชื่อดังนี้ 1.นายประสงค์ ทองประ นักวิชาการศาสนา พศจ.บุรีรัมย์ เป็นผอ.พศจ.อุทัยธานี 2.นายศิริศักดิ์ ตาลบำรุง นักวิชาการศาสนา พศจ.เพชรบุรี เป็นผอ.พศจ.ตราด 3.นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย นักวิชาการศาสนา พศจ.เพชรบูรณ์ เป็นผอ.พศจ.ตาก 4.น.ส.มาลินี สวยค้าข้าว นักทรัพยากรบุคล ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นผอ.พศจ.พังงา 5.นางจรรยา รัตนเลขา นักวิชาการศาสนา พศจ.นครสวรรค์ เป็นผอ.พศจ.อุตรดิตถ์ 6.นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ นักวิชาการศาสนา พศจ.ยโสธร เป็นผอ.พศจ.อำนาจเจริญ 7.นางศันสนา บำรุงการ นักวิชาการศาสนา พศจ.นราธิวาส เป็นผอ.พศจ.สตูล 8.นางรพีวรรณ บำรุง นักวิชาการศาสนา กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นผอ.พศจ.สมุทรปราการ 9.นายประยูร จรเจริญ นักวิชาการศาสนา พศจ.ร้อยเอ็ด เป็นผอ.พศจ.นนทบุรี 10.นายสมพร จันอุด นักวิชาการศาสนา พศจ.มหาสารคาม เป็นผอ.พศจ.แม่ฮ่องสอน 11.นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นผอ.พศจ.ภูเก็ต 12.นางวารินทร์ สิกขชาติ นักวิชาการศาสนา พศจ.ปราจีนบุรี เป็นผอ.พศจ.พัทลุง 13.นางเกลียวพรรณ์ ขำโนนงิ้ว นักวิชาการศาสนา พศจ.เชียงราย เป็นผอ.พศจ.พะเยา และ14.นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ นักวิชาการศาสนา พศจ.ศรีสะเกษ เป็นผอ.พศจ.กระบี่

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,