“พงศ์พร” นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม นันทบุรีวิทยา จังหวัดน่าน

0
2490

 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ผอ.พศ.) พร้อมด้วย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  นายสิทธา มูลหงษ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้แทนจากสำนักงบประมาณ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตั้งอยู่ ณ วัดพระธาตุช้างค้ำ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีพระครูบวรเจติยารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนันทบุรีวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

ซึ่งโรงเรียนได้จัดแสดงนิทรรศการความสามารถของนักเรียน ประกอบด้วย การกล่าวสุนทรพจน์ การทำเรือจำลอง การฉลุผ้าและกระดาษสา การกัดกระจก การทำบายศรี และการแสดงโครงงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ปัจจุบันโรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีพระภิกษุสามเณรนักเรียนทั้งหมด 362 รูป ถือเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่มีจำนวนนักเรียนมากที่สุดในจังหวัดน่าน