ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มส. สสส. วัดชลประทานฯ ร่วมจัดมหกรรมพระสงฆ์นักพัฒนา 4 ภาค สานต่อโครงการ “พระธรรมทายาท” สืบสานปณิธานหลวงปัญญานันทภิกขุ

0
1237

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่วัดชลประทานรังสฤษฎ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี คณะกรรมการโครงการพระธรรมทายาทนักพัฒนาสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานมหกรรมพระธรรมทายาทนักพัฒนาสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ จุดเทียนปัญญา เพื่อสืบสานปณิธานหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ” ขึ้น  โดยมีพระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่พระธรรมทาทยาทต้นแบบ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ภาคีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนงานพระธรรมทายาท และกล่าวสัมโมทนียกถาว่า โครงการพระธรรมทายาท เกิดขึ้นจากดำริของพระพรหมมังคลาจารย์ หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานฯ ซึ่งได้มีการอบรมพระธรรมทายาทมาแล้ว 20 รุ่น และอยากฝากพระธรรมทายาทไว้ด้วยว่า นอกจากเรื่องการสอนพุทธศาสนิกชนในเรื่องพระธรรมคำสั่งสอนแล้ว งานด้านสาธารณสงเคราะห์เป็นอีกงานหนึ่งที่จะช่วยพุทธศาสนิกชนได้ เมื่อพุทธศาสนิกชนต้องประสบภัย ควรที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ

พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานฯ กล่าวว่า โครงการพระธรรมทายาทเป็นโครงการที่หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เริ่มดำเนินการขึ้นเมื่อปี 2524 เพื่อต้องการให้ผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาได้ออกไปเผยแผ่ ประกาศคำสอนของพระพุทธศาสนา จึงมีการจัดโครงการนี้เรื่อยมาจนถึงปี 2543 มีพระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการ 20 รุ่น  รวม 1,862 รูป ปัจจุบันเหลือพระธรรมทายาทที่ผ่านการอบรมมาจากยุคของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ที่พบว่ายังครองสมณเพศอยู่ 254 รูป  ซึ่งเห็นว่าเป็นโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดี จึงได้นำโครงการนี้มาจัดขึ้นอีกครั้งในช่วงปี 2559-2561 มีพระธรรมทายาทผ่านการอบรมแล้ว 447 รูป

“การสืบสานปณิธานหลวงพ่อปัญญา ก็คือการสืบสานอายุพระพุทธศาสนา โครงการอบรมธรรมทายาทเกิดขึ้นจากดำริของหลวงพ่อพระพรหมมังคลาจารย์ หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ท่านเห็นว่าการที่มีผู้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้ว ควรจะมีการประกาศคำสอนในพระพุทธศาสนาให้ชัดเจนและแพร่หลาย จึงมีการฝึกอบรมพระสงฆ์จำนวนถึง 20 รุ่น ที่วัดชลประทานรังสฤษฎ์ สามารถปฏิบัติศาสนกิจไปทั่วประเทศ ดังหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่า อย่าเป็นอามิสทาน แต่จงเป็นพระธรรมทายาท” พระปัญญานันทมุนี กล่าว

ภายหลังพิธีเปิดงานแล้ว เป็นการเปิดนิทรรศการพระธรรมทายาท จากนั้น ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส บรรยายพิเศษเรื่อง “พระธรรมทายาทกับความั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” นอกจากนี้ในช่วงบ่ายมีการเสวนาในหัวข้อ “เส้นทางและรูปธรรมการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะของพระธรรมทายาท” โดยผู้แทนพระธรรมทายาทแต่ละภาค พร้อมทั้งจุดเทียนอุดมการณ์ สืบสานปณิธานปัญญานันทภิกขุ