ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์มส. จัดกิจกรรมช่วยผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน เนื่องในวันสะเก็ดเงินโลก

0
1131

พระมงคลวชิรากร (สมบัติ ญาณวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ คณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคม(มส.) กล่าวว่า การดำเนินงานของฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ต.ค. ซึ่งเป็นวันสะเก็ดเงินโลก ทางฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน โดยมี นพ.จรัสศักดิ์ เรืองพีระกุล แห่งพีระกุลคลินิกเวชกรรม พร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรคสะเก็ดเงินโดยไม่ใช้ยาสเตียรอยด์ ซึ่งมีแนวทางดูแลรักษาอย่างยั่งยืน ใช้การรักษากายด้วยยา และการรักษาใจด้วยการภาวนา เพื่อเข้าใจและทำใจกับโรคที่เป็น สามารถอยู่กับโรคได้โดยไม่ต้องเครียด โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรักษาจำนวนมาก ทางฝ่ายสาธารณสงเคราะห์จึงวางแผนไว้ว่าจะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

พระมงคลวชิรากร กล่าวต่อไปว่า สำหรับโรคสะเก็ดเงิน  คือ โรคผิวหนังที่เกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน โดยเป็นการทำงานของเซลล์ที่มีปัญหากับเซลล์ปกติของร่างกาย จึงทำให้เกิดโรคสะเก็ดเงินได้เร็วกว่าการแพ้สารเคมี โรคนี้แม้ไม่ใช่โรคติดต่อ แต่สามารถที่จะเกิดได้กับผิวหนังทุกส่วนของร่างกาย เมื่อมีคนป่วยเป็นโรคนี้ขึ้นมาจะมีภาวะความเครียดซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้โรคขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น ดังนั้นการที่ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อหวังเป็นส่วนหนึ่งในการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาช่วยในการลดความเครียดสำหรับผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ร่วมกับการใช้ยาแผนปัจจุบันในการรักษาด้วย