ผู้เปราะบางทางสังคมแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ร่ำไห้ตื้นตันใจ คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานรัฐเยี่ยมให้กำลังใจไม่ทอดทิ้ง

0
800

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดสระเเก้ว​ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระเเก้ว​(พศจ.) ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จัดโครงการ​ “พระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยเเผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะจังหวัดสระเเก้ว ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ ๒๐๑๙​ (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา” โดยมีพระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ​ วัดสองพี่น้อง​ ตำบลโคคลาน​ อำเภอตาพระยา​ จังหวัดสระเเก้ว​

พระสิริวุฒิเมธี กล่าวในการเป็นประธานเปิดโครงการฯ ว่า สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือไวรัสโควิด -๑๙ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในวงกว้าง ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระเมตตาห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จึงได้มีพระดำริให้วัดที่มีศักยภาพตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชนตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วได้น้อมนำพระดำริมาดำเนินการอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกอำเภอ โดยในวันนี้คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว มีพระมหาคำคูณ จนฺทโชโต เจ้าคณะอำเภอคลองหาด พระครูวาปีสังฆกิจ  เจ้าคณะอำเภอโคกสูง พระครูวิสาลปุญญาภิรัต เจ้าคณะอำเภอตาพระยา  พระมหาศราวุธ จิตตทนฺโต เจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ พร้อมด้วย พระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการฯและประสานงาน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ และเจ้าหน้าที่ชุดเยียวยาจิตใจเพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพจิตและสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมและญาติ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุข ประสานงานช่วยเหลือในพื้นที่ ซึ่งโครงการฯดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากการตั้งโรงทานฯ โดยเน้นช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการในพื้นที่อำเภอตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อนำหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาไปเยียวยาจิตใจผู้เปราะบางทางสังคมร่วมกับแนวทางการแพทย์ จึงขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกฝ่าย

จากนั้นคณะสงฆ์โดยการนำของพระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจด้วยการมอบหลักธรรมะให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ พร้อมทั้งสวดโพชฌงคปริตรเป็นขวัญกำลังใจให้มีพลังจิตในการสร้างสติเพื่อการดำรงชีวิต และมอบเงิน สิ่งของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันแก่ผู้ป่วย ผู้พิการและผู้สูงอายุ จำนวน  12 ราย ในพื้นที่อำเภอตาพระยา อำเภอโคกสูง อำเภออรัญประเทศ และอำเภอคลองหาดตามลำดับ

    แม่ของผู้ป่วยติดเตียงรายหนึ่งกล่าวทั้งน้ำตาว่า รู้สึกตื้นตันใจอย่างมากที่มีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดสระแก้ว พระสงฆ์จากอำเภอต่างๆ และเจ้าหน้าที่สำนักพุทธฯ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจถึงบ้าน ทำให้มีกำลังใจที่จะต่อสู้ชีวิต อยู่ดูแลลูกสาวที่ป่วยติดเตียงและหลานที่ยังเล็กแม้ชีวิตต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากก็จะอดทนสู้และมีความหวังต่อไป