ผู้บริหารระดับสูง คพร. เข้าหารืออธิบดี ปชส. ร่วมสนับสนุนเพลง “ใต้ฟ้าเชียงราย”

0
40

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.  ดร.ณัฐณรงค์  ธนันชัย ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์  อริยวงศ์วิวัฒน์  ที่ปรึกษา คพร. คุณอัจฉรา  พงศ์สถาพร และคุณสุธี ดำรงศรี (ผู้ติดตาม)  ได้ประสานงานกับคุณสุรศักดิ์ โชคจันทร์ชนก คุณบวรพจน์  มหัทธนวงศ์วาน เพื่อนำคณะศิลปิน อาจารย์พลังสิฐ  รักวงค์พันธ์ (ปาล ประกาศิต) และ อาจารย์กิตติโชติ  ผ่านวงษ์  (ตี๋ ภูธร)  เข้าพบพลโทสรรเสริญ  แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์  เพื่อส่งเสริมและให้การสนับสนุน เพลง “ใต้ฟ้าเชียงราย” ซึ่ง ทาง คพร. เห็นว่าเป็นบทเพลงที่สะท้อนให้เห็นความเป็นธรรมชาติ ความสวยงาม ตลอดจนวัฒนธรรมอันดีงาม ของจังหวัดเชียงราย  ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญ และให้ตอบรับอย่างดียิ่ง

 ในการนี้ คพร. ขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้