ผู้บริหารมมร.ยึด “กตัญญูกตเวทิตาธรรม” – การอยู่ร่วมโลกอย่างสันติ เชิญรูปเหมือน “อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ” ประดิษฐานอย่างสมเกียรติ ทันเวลา

0
1737

วันนี้ (24 พ.ย.61) เวลา 11.00 น. ผศ.ดร.เสถียร วิพรมหา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการคณะสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย(มมร.) เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ผจญ คำชูสังข์ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่ามมร. เจ้าหน้าที่ และบัณฑิตผู้เตรียมซักซ้อมการเข้ารับประทานปริญญาบัตร ได้ร่วมกันอัญเชิญรูปเหมือน อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ “บิดาแห่งมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย” จากห้องเก็บของขึ้นประดิษฐานบนแท่นชั่วคราว ณ บริเวณชั้น 2 ของบันไดทางขึ้นหอประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ โดยมีการประดับตกแต่งด้วยพุ่มดอกไม้นานาพรรณ อย่างสมเกียรติ

ผศ.ดร.เสถียร กล่าวว่า เหตุการณ์ที่ผ่านมาเกิดจากได้มีการประชุมเตรียมงานพิธีประทานปริญญาบัตรประจำปี 2561 โดยผู้บริหารมมร.ส่วนหนึ่งเข้าร่วมหารือกับคณะกรรมการกองอำนวยการร่วมเกี่ยวกับมาตรการถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระสังฆราช ที่จะเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธี และเมื่อมีกระแสโจมตีถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อวิธีการย้ายรูปเหมือนอาจารย์สุชีพ นำไปเก็บไว้ในห้องเก็บของ เรียกร้องให้ผู้บริหารมมร.นำออกมาประดิษฐานในที่อันเหมาะสม ตนอยากจะถามว่าทำไม่เข้ามาพบกับผู้บริหารเพื่อพูดคุยกันก่อน อย่างไรก็ตามหลังจากอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่ามมร. และนายกฯคนปัจจุบันได้มีการปรึกษาหารือกับผู้บริหารเมื่อวันที่ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา จึงได้ข้อสรุปว่า ควรเชิญรูปเหมือนอาจารย์สุชีพ ผู้เป็นปูชนียาจารย์ของชาวมมร. มาประดิษฐานในงานพิธีประสาทปริญญาบัตร จึงได้มีการดำเนินการอย่างสมเกียรติดังกล่าว

ด้านอาจารย์ถนอม บุตรเรือง อดีตคณาจารย์ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่ามมร. กล่าวว่า  ในที่สุดการต่อสู้เรียกร้องเพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ เชิญรูปของท่านอาจารย์สุชีพ กลับมาประดิษฐาน ณ ที่เดิมก็ยุติลงด้วยเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่า “A happy and win-win ending” เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้เชิญรูปหล่อของท่านผู้มีคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย กลับสู่อาคารหอประชุมสุชีพ ปุญญานุภาพ โดยประดิษฐานไว้บนชั้น 2 ของอาคาร และได้ทำพิธีอัญเชิญอย่างสมเกียรติ จึงขอขอบคุณผู้บริหารที่รับฟังความคิดเห็นของประชาสังคม มมร. ขอขอบคุณทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ร่วมในการเรียกร้องครั้งนี้ โดยเฉพาะคุณศศินภา นิติธรรมปพน ที่ได้ทำหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย และขอบคุณสื่อมวลชนที่มีส่วนร่วมในการเสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์ในครั้งนี้ ที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างยอดเยี่ยม ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ร่วมกันดำเนินการ ก็เพื่ออาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ บูรพาจารย์ของเรา เพื่อมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยของเรา และที่สำคัญที่สุดคือเพื่อผดุงไว้ซึ่งหลักธรรมอันสำคัญของพระพุทธศาสนา คือ “กตัญญูกตเวทิตาธรรม” เพื่อยึดโยงและธำรงสังคมโลกให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสืบไป ขอขอบคุณทุกท่านและทุกภาคส่วน

วันเดียวกัน เวลา 10.30 น. นางสาวศศินภา นิติธรรมปพน ศิษย์เก่ามมร. หนึ่งในผู้ต่อสู้เรียกร้องกรณีย้ายรูปเหมือนอาจารย์สุชีพ และได้ทำหนังสือกราบทูลขอพระเมตตา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อกรณีดังกล่าว ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า เกล้ากระหม่อมฉัน ขอประทานวโรกาส กราบมุทิตาสักการะถวายมนัสน้อมแด่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ทรงพระเมตตามีพระบัญชาให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำรูปเหมือนของบูรพาจารย์ ปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา บิดาแห่งมหาวิทยาลัยสงฆ์ นามว่าอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ออกมาจากห้องเก็บของใต้อาคารหอสมุดได้ทันวันรับประทานปริญญาบัตร แม้จะเป็นเวลาที่กระชั้นชิดแต่บรรดาศิษยานุศิษย์รวมทั้งเกล้ากระหม่อมฉัน รู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาหาที่สุดมิได้ พระสังฆราชาของสังฆมณฑลที่ร่มเย็นแห่งนี้ ควรมิควรสุดแต่จะโปรด