ผู้ช่วยเลขาธิการศอ.บต.ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

0
213

ผู้ช่วยเลขาธิการศอ.บต.ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์  ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 6/2566  โดยมี นายชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม

*****************************************************************