ผุดศูนย์แพทย์ผู้สูงอายุ รพ.ราชพิพัฒน์ มอบสิ่งมงคลล้ำค่า “เหรียญทรงงาน” แก่ผู้ร่วมสมทบทุนที่วัดบวรฯ

0
2273

สมเด็จพระวันรัต โปรดเมตตาให้จัดพิธีมังคลาภิเษก “เหรียญทรงงาน” รุ่นปี 42 ณ พระอุโบสถวัดบวรฯ 12 ก.ย.นี้ พระเทพประสิทธิมนต์ รับถวายที่ดินจากผู้ใจบุญ 5 ไร่ ลงปรับพื้นที่เพื่อการสร้างศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9

สำนักข่าว Thai R News – วัดบวรนิเวศวิหาร เตรียมจัดพิธีใหญ่ มังคลาภิเษก “เหรียญทรงงาน” เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 5 ธันวาคม 2542 ณ พระอุโบสถวัดบวรฯ เพื่อมอบแก่ร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ รพ.ราชพิพัฒน์ สานต่อพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กำหนดวางศิลาฤกษ์ 13 ต.ค.นี้ เพื่อระลึกถึงวันครบรอบ 1 ปี แห่งการสวรรคต

เมื่อวันที่ 10 กันยายน พระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหาวีโร) หรือหลวงพ่อเณร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า นายอมร อภิธนาคุณ  นายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน  ซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 5 ธันวาคม 2542 ได้นำเหรียญดังกล่าวมามอบให้ตนจำนวนไม่มาก ซึ่งเหรียญมงคลนี้ถือว่ามีความสำคัญ และหาได้ยากมาก เพราะเป็นเหรียญที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ขณะทรงงาน ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าเหรียญ ทั้งยังผ่านการประกอบพิธีมหามังคลาภิเษก ที่มณฑลพิธีสนามหลวง โดยได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฒฺฑโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และพระเกจิอาจารย์ 108 รูป จากทั่วประเทศนั่งบริกรรมภาวนาปลุกเสก โดยมีพระสงฆ์ 2,542 รูป สวดเจริญชัยมงคลคาถา ประกอบพิธีอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2542 ทั้งได้รับอนุญาตจากสำนักพระราชวังให้โยงสายสิญจน์จากข้อพระกรขององค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต จากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มายังพิธีด้วย ซึ่งหลังจากการจัดสร้างครั้งดังกล่าว ยังเหลือเหรียญอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งนับถึงปัจจุบัน เหรียญนี้ก็มีการจัดสร้างมานานถึง 18 ปีแล้ว ประกอบกับนายอมร ทราบว่าตนกำลังจะสร้างศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ ตึกพระเทพประสิทธิมนต์ รพ.ราชพิพัฒน์ ขนาด 4 ชั้น เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพื้นที่ที่ดิน 5ไร่ บริเวณถนนเลียบคลองปทุม  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับบริจาคมาจาก น.ส.พะเยาว์  จิตกระโชติ  จึงนำเหรียญดังกล่าวมามอบให้ เพื่อให้ตนมอบให้เป็นที่ระลึกสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างศูนย์แพทย์นี้

พระเทพประสิทธิมนต์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เป็นประธานในการนำเหรียญดังกล่าวเข้าประกอบพิธีมังคลาภิเษกอีกครั้ง ที่พระอุโบสถวัดบวรฯ ในวันที่ 12 ก.ย. เวลา 09.35 น. เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่าน เนื่องจากวัดบวรฯ ถือว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 9 โดยหลังจากเสร็จพิธีแล้ว จะเปิดให้ผู้ที่สนใจร่วมสมทบทุนจัดสร้างศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ โดยผู้บริจาคตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป จะได้รับมอบเหรียญทรงงาน ที่บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดบวรฯ ตั้งแต่วันที่ 12-19 ก.ย.นี้ สอบถามรายละเอียด โทร. 09-0678-6500, 08-1833-3353 และ 08-1527-6524

ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพฯ กล่าวด้วยว่า สำหรับศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ จัดสร้างขึ้นเพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุชาวไทยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งศูนย์แพทย์นี้นอกจากจะให้บริการสำหรับผู้สูงอายุแล้ว ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับลูกหลาน ได้ศึกษาเรียนรู้ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกวิธีด้วย จึง ถือเป็นการสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกำหนดวันวางศิลาฤกษ์ ณ พื้นที่การจัดสร้างศูนย์แพทย์ฯ ในวันที่ 13 ต.ค. เวลา 15.52 น. ซึ่งตรงกับวัน เวลาที่พระองค์สวรรคต เมื่อปี 2559 เพื่อให้ผู้ที่มีจิตเมตตาร่วมจัดสร้างศูนย์แพทย์นี้ได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อผู้สูงอายุ และการแพทย์ไทยด้วย