ผอ.สำนักเลขาธิการมส.โต้ ไม่ปกปิดมติมส.ตั้งจล.วัดโพธิสมภรณ์ จนถึงวันนี้คณะธรรมยุตยังไม่มีการเสนอชื่อพระรูปใดเข้ามา

0
1844

กรณีที่เป็นข่าว กก.มส.ระดับสมเด็จ ล้วงลูกตั้งเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี โดยเสนอชื่อพระในวัดของตัวเองที่ส่งไปจากกรุงเทพฯ ให้ขึ้นรับตำแหน่ง แทนที่จะเป็นพระในวัดโพธิสมภรณ์ ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของบรรพชิตและคฤหัสถ์มาช้านาน เช่นเดียวกับวัดหลายแห่งในต่างจังหวัด ที่สะท้อนปัญหาความไม่โปร่งใสในระบอบการปกครองสงฆ์ ตามที่มีการร้องเรียนจากพระภิกษุในต่างจังหวัดถึงประธานเครือข่ายประชาชนปฏิรูป และอดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ทำให้เกิดข้อครหาเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบที่เรียกว่ากระบวนการ “เก็บส่วย ส่งส่วย”

อีกทั้งยังมีการเปิดเผยเอกสารที่มีการบันทึกโดยลายมือของ กก.มส.ระดับสมเด็จ ข้อความว่า “พระเทพมงคลนายก สุขภาพไม่อำนวย ควรยกเป็นที่ปรึกษา พระสุทธิสารเมธี เป็นผู้รักษาการอยู่แล้ว และเป็นผู้ช่วยพระเทพมงคลนายกได้อย่างดี ทำไมไม่พิจารณาเสนอ” ตามที่มีการเสนอข่าว และข่าวบางสำนักยังระบุถึงการแถลงข่าวของโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ว่ามีการปกปิดมติมส. เมื่อวันที่ 31 ก.ค.60 ที่เห็นชอบการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ ซึ่งเป็นวันเดียวกับมติมส.ที่รับรองการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรานั้น

ความคืบหน้าในวันนี้ (18 ส.ค. ) นายบุญเชิด กิตติธรางกูล ผอ.สำนักเลขาธิการมส. กล่าวในการแถลงข่าวภายหลังการประชุมมส. ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ว่า ในการประชุมวันนี้มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานที่ประชุม ในเรื่องเกี่ยวกับมติมส.เห็นชอบการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานีตามที่เป็นข่าวนั้น ทางโฆษกมส.ไม่ได้มีการปกปิดข้อมูลเพราะยังไม่เคยมีการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมมส.ทั้งในวันนี้ และในการประชุมที่ผ่านมาแต่อย่างใด ส่วนจะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมมส.เมื่อใดนั้นตนไม่ทราบ สุดแต่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมส. จะนำเสนอเข้ามา ซึ่งจะมีการแถลงให้ทราบต่อไป