ผอ.พุทธมณฑล นำผอ.กลุ่ม/ฝ่าย-เจ้าหน้าที่ เข้าโครงการแต่งชุดขาว ไหว้พระสวดมนต์ ในวันธรรมสวนะ ปลุกคุณธรรม 5 ประการ ณ วิหารพุทธมณฑล จ.นครปฐม

0
5761

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566  นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ผู้อำนวยสำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานพุทธมณฑล เข้าร่วมโครงการแต่งชุดขาว ไหว้พระสวดมนต์ในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ในการนี้ทางสำนักงานพุทธมณฑล ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จาก พระศรีวิสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม เป็นประธานนำสวดมนต์ ทำวัตรเช้า แสดงพระธรรมเทศนา และเจริญจิตตภาวนา

โดยสำนักงานพุทธมณฑล มุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรมภายในองค์กร โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามแนวทางคุณธรรมที่พึงประสงค์สำหรับสังคมไทย 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” ตามเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของสำนักงานพุทธมณฑล

ข่าว/ภาพ : บุญลือ สาโท

*****************************************************************