ผอ.พุทธมณฑลทึ่ง หนุ่มๆ สาวๆ แห่เข้าทำบุญ-เวียนเทียนรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลมากมายเป็นประวัติการณ์

0
750

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม เวลา 15.15 น. ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ปฏิบัติราชการแทนผอ.พศ. เป็นประธานในพิธีจุดเทียนพรรษาบูชาพระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ หรือองค์พระประธานพุทธมณฑล จำนวน 2 ต้น โดยพระสงฆ์จากวัดไร่ขิง พระอารามหลวง 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พศ. และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมในพิธี ภายหลังเสร็จพิธี นายประดับ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันเข้าพรรษา เป็นวันแรกที่พระสงฆ์จะอยู่จำพรรษา โอกาสสำคัญนี้ชาวพุทธจะมีโอกาสปวารณาตนเองว่าจะลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และงดเว้นอบายมุขตลอด 3 เดือน ที่ผ่านมามีหลายคนประสบความสำเร็จ ซึ่งนอกจากจะสามารถงดได้ตลอด 3 เดือนแล้ว ยังต่อยอดออกไปอีกถือเป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตของตนเองและครอบครัว

ผอ.พุทธมณฑล กล่าวต่อว่า สำหรับพุทธมณฑลเราถือปฏิบัติเรื่องการหล่อเทียนพรรษามานานหลายปี ถ้าจะหาซื้อต้นเทียนสำเร็จรูปมาถวายองค์พระประธานพุทธมณฑลก็ได้ แต่เป็นการทำเฉพาะกลุ่มบุคคล เมื่อจัดให้มีการหล่อเทียนพรรษาขึ้นก็จะทำให้พระสงฆ์สามเณรและอีกหลายๆ คน ทั้งใกล้และไกลได้มาร่วมกันหล่อหลอมเทียนถวายเป็นพุทธบูชา เมื่อทำครบองค์ประกอบแล้วก็จะได้ต้นเทียนพรรษาที่งดงาม ดังที่ได้จุดบูชาองค์พระประธานพุทธมณฑลไปแล้วนั้น ซึ่งเป็นประเพณีที่เราชาวพุทธมณฑล รวมทั้งคนในถิ่นและต่างถิ่นต่างก็ทราบกันดีว่าวันนี้เป็นวันจุดเทียนพรรษาบูชาหลวงพ่อพุทธมณฑล และเทียนนี้จะไม่มีวันดับตลอดกาลพรรษา 3 เดือน เมื่อเทียนต้นนี้หมด จะมีการจุดขึ้นใหม่ต่อๆ ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงวันออกพรรษา

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าถึงแม้วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาแล้ว แต่ก็ยังมีศรัทธาสาธุชนหลั่งไหลเข้ามาร่วมหล่อเทียนพรรษาอีกหลายต้น เมื่อหล่อเสร็จแล้วเราก็จะจัดเก็บเอาไว้เพื่อจุดต่อแทนเทียนต้นที่หมดไปนั่นเอง

“นับเป็นปรากฏการณ์ที่เมื่อคืนนี้ เป็นคืนเพ็ญอาสาฬหบูชา ผมได้ประกาศกล่าวปิดงานเมื่อเวลาประมาณ 5 ทุ่มเศษ ซึ่งขณะนั้นก็ยังมีประชาชนเดินทางเข้ามาเวียนเทียนรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลไม่ขาดสาย เท่าที่สังเกตมีหนุ่มๆ สาวๆ วัยรุ่นเข้ามากันเยอะมาก จึงนับเป็นนิมิตหมายใหม่และเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่เราพึงเล็งเห็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และรักษาประเพณีนี้ต่อไปได้อีกยาวนาน และแม้แต่วันนี้เองประชาชนก็ยังทอยเข้ามาตลอดเวลา ยิ่งช่วงแดดร่มลมตกตาดว่าคงจะมากมายกว่านี้” ผอ.พุทธมณฑล กล่าว