ผอ.พศ.ใหม่เครื่องร้อน ปรับทัพทันที โยกย้าย 16 ผอ.พศจ.

0
279

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องย้ายข้าราชการ ระดับอำนวยการระดับสูง และอำนวยการระดับต้น เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป ประกอบด้วย ตำแหน่งอำนวยการระดับสูง 1.น.ส.เพ็ญประภา แพงไทย ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ขอนแก่น เป็นผอ.พศจ.ร้อยเอ็ด 2.นายสำราญ รัตนพันธ์ ผอ.พศจ.ร้อยเอ็ด เป็นผอ.พศจ.ขอนแก่น 3.นายเดชา ก่อเกิด ผอ.พศจ.ชลบุรี เป็นผอ.พศจ.สุพรรณบุรี 4.นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผอ.พศจ.ฉะเชิงเทรา เป็นผอ.พศจ.ชลบุรี 5.นายธีรพงษ์ อินทร์พันธุ์ ผอ.พศจ.เชียงใหม่ เป็นผอ.พศจ.ฉะเชิงเทรา 6.น.ส.เกษสุดา ต.เจริญ ผอ.พศจ.สุโขทัย เป็นผอ.พศจ.เชียงใหม่ 7.นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผอ.พศจ.พิษณุโลก เป็นผอ.พศจ.สุโขทัย 8.นายสุทธิชัย อิงคยะกุล ผอ.พศจ.กำแพงเพชร เป็นผอ.พศจ.ระยอง 9.นายสมศักดิ์ สะมะโน ผอ.พศจ.กาญจนบุรี เป็นผอ.พศจ.กำแพงเพชร 10.นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ  ผอ.พศจ.สกลนคร เป็นผอ.พศจ.ราชบุรี

ตำแหน่งอำนวยการระดับต้น 1.นายธวัฒชัย ทองสุกนอก ผอ.พศจ.ตราด เป็นผอ.พศจ.หนองบัวลำภู 2.นายธีรเดช จันทรัตน์ ผอ.พศจ.หนองบัวลำภู เป็นผอ.พศจ.ตราด 3.น.ส.มาลินี สวยค้าข้าว ผอ.พศจ.ชัยนาท เป็นผอ.พศจ.นครนายก 4.นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผอ.พศจ.นครนายก เป็นผอ.พศจ.ชัยนาท 5.นายประสงค์ ทองประ ผอ.พศจ.อุทัยธานี เป็นผอ.พศจ.อำนาจเจริญ และ6.นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผอ.พศจ.อำนาจเจริญ เป็นผอ.พศจ.อุทัยธานี

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คำสั่งโยกย้ายดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่นายณรงค์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผอ.พศ. เพียง 1 วันเท่านั้น โดยนายณรงค์  ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผอ.พศ. เมื่อวันที่ 6 ก.พ. และมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 ก.พ.ที่ผ่านมา