ผอ.พศ.วอนสื่อติดตามการบังคับใช้กฎ 21 ต่อ “พระธัมมชโย” ระบุ 4 หน่วยงานหลักจี้เจ้าคณะปกครองสงฆ์ให้ดำเนินการ พศ.เพียงทำตามอำนาจหน้าที่

0
1032

สำนักข่าว Thai R News เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(ผอ.พศ.) กล่าวถึงกรณีที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา ได้สั่งการให้นำเอกสารตามที่ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ดำเนินการต่อพระไชยบูลย์ ธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ตามกฎมส. ฉบับที่ 21 ซึ่งตนก็ได้นำเอกสารดังกล่าวกราบเรียนต่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ไปแล้ว โดยตนได้ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่ ส่วนมส.ท่านก็ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 15 ตรี แห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 ที่เกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ใช่เป็นการใช้อำนาจตามกฎมส. ฉบับที่ 21 ซึ่งเป็นอำนาจการปกครองสงฆ์ของพระสังฆาธิการตามลำดับชั้น ที่จะต้องชี้ไปตามข้อพระวินัย ส่วนจะมีการกำหนดเงื่อนไขเวลาหรือไม่นั้น เรื่องนี้ก็ควรดำเนินการโดยเร็วไม่ชักช้า

ผอ.พศ. กล่าวต่อไปว่า อำนาจการพิจารณาตามพระธรรมวินัย และกฎหมายสงฆ์จะต้องแยกกัน ซึ่งการดำเนินการตามกฎมส. ฉบับที่ 21 ถือเป็นอนุบัญญัติที่ออกตามกฎหมายหลัก คือ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ซึ่งพระสังฆาธิการสามารถดำเนินการได้เลย ในเมื่อพระธัมมชโย มีฐานะเป็นพระลูกวัดก็ต้องเป็นอำนาจของเจ้าอาวาส โดยมีเจ้าคณะอำเภอเป็นเจ้าคณะปกครองชั้นต้น ส่วนเรื่องการละเมิดพระธรรมวินัยเป็นอาจิณหรือไม่นั้น หากละเมิดพระวินัยข้อใดบ่อยๆ ก็ถือได้ว่าละเมิดพระวินัยเป็นอาจิณได้เช่นกัน และหากเจ้าคณะปกครองได้ว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ก็สามารถจะนำมาเป็นเหตุดำเนินการได้เช่นกัน ในเมื่อทางหน่วยงานต่างๆ เสนอเรื่องมาให้แล้วพระสังฆาธิการก็ควรพิจารณาว่า เป็นการกระทำผิดตามกฎ 21 หรือไม่อย่างไร เรื่องนี้สงฆ์เท่านั้นที่จะจัดการกับพระสงฆ์ด้วยกันได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากพิจารณาแล้วว่าได้กระทำผิดตามข้อพระวินัยจริง แต่ไม่สามารถพบตัวพระธัมมชโย พระสังฆาธิการจะสามารถดำเนินการตามกฎ 21 ได้เลยหรือไม่ ผอ.พศ.ตอบว่า หากไม่เจอตัวก็สามารถดำเนินการได้เลย เช่นเดียวกับกรณีพระยันตระ อย่างไรก็ตาม อยากขอให้ภาคประชาชนหรือสื่อมวลชนได้ช่วยกันติดตามเรื่องนี้เพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว

“การที่จะมาขอให้มส.ดำเนินการต่อพระธัมมชโยโดยเฉียบขาดไปเลยนั้น ท่านทำไม่ได้ แนวทางนี้จะเป็นผลดีต่อทุกฝ่าย แม้ฝ่ายวัดพระธรรมกายเองก็จะได้รับความเป็นธรรมในเรื่องนี้ด้วย” ผอ.พศ. กล่าว