ผอ.พศ.ยัน มส.ไม่ได้ห้ามบวชแก้บน กรรมการมส. 4 รูป กำลังร่างหลักสูตร เมื่อบวชแล้วต้องได้อะไรกลับไปบ้าง

0
1763

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า จากกรณีที่มีข่าวออกไปว่า มหาเถรสมาคม(มส.) เตรียมจะออกหลักเกณฑ์การบวชใหม่ และจะห้ามไม่ให้มีการบวชแก้บน บวชระยะสั้น หรือบวชตามประเพณีนั้น ขอชี้แจงว่า ข่าวที่ออกไปเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะมส.ยังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องนี้ มีเพียงแต่มติมส. ที่ให้กรรมการมส. 4 รูป คือ พระพรหมโมลี พระพรหมบัณฑิต พระพรหมมุนี พระพรหมดิลก ไปร่วมกันวางหลักเกณฑ์ ร่างหลักสูตรในการบวชใหม่ว่า การบวชระยะสั้นควรมีกี่วัน และต้องเรียนอะไรบ้าง ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการร่างหลักสูตร และไม่ได้มีการห้ามบวชแก้บน หรือบวชตามประเพณีแต่อย่างใด

ผอ.พศ. กล่าวต่อไปว่า การที่มส.มีมติดังกล่าว เพราะเห็นว่า เมื่อคนเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุสามเณร ควรที่จะได้เรียนรู้ธรรมะ ไม่ใช่ว่าบวชมาแล้วแต่ไม่ได้อะไรเลย  แล้วก็สึกออกไป

“เรื่องนี้มีปรารภในที่ประชุม การบวชต้องมีหลักเกณฑ์ ถามว่าถ้าบวชเช้าแล้วสึกเย็นจะได้อะไร ในหลักการควรกำหนดว่าการบวชระยะสั้นควรกำหนดเวลาเท่าไร เมื่อบวชแล้วควรต้องเรียน บวชแล้วต้องได้อะไรกลับไปเป็นเงื่อนไขเบื้องต้น การที่มีข่าวว่า ห้ามบวชแก้บน มส.ห้ามนั่นห้ามนี่ ยังไม่ได้มีหลักการอย่างนี้แต่อย่างใด ถ้ามีหลักการออกมาแล้ว การบวชแก้บนก็ต้องมีหลักการ” ผอ.พศ. กล่าว