“ผอ.ณรงค์” ยันสานต่องาน “พงศ์พร” ไม่หยุดปราบทุจริต-เข้มเบิกจ่ายงบประมาณ

0
553

ตามที่นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เมื่อวันที่ 6 ก.พ. และได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 ก.พ.ที่ผ่านมานั้น นายณรงค์ กล่าวว่า การทำงานในตำแหน่งผอ.พศ. ตนจะทำงานต่อเนื่องจากที่พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ อดีตผอ.พศ. ได้ดำเนินการไว้ โดยเฉพาะเรื่องการปราบปรามการทุจริตในพศ. จะต้องไม่ให้เกิดการทุจริตเช่นกรณีเงินทอนวัดขึ้นมาอีก โดยขณะนี้ได้มีการวางระบบในการตรวจสอบงบประมาณ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ขณะเดียวกันตนจะเรียกประชุมผู้บริหารกองต่างๆ ทุก 3 เดือน เพื่อติดตามงานด้านต่างๆ รวมทั้งติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละกองในพศ.ด้วย ส่วนความคืบหน้าในเรื่องคดีเงินทอนวัดนั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว

นายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า ด้านการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ไทยนั้นเป็นอีกเรื่องจะต้องเน้น โดยเฉพาะการสร้างบุคลากรด้านการเผยแผ่ที่มีความสามารถ เช่น เรื่องการปฏิบัติธรรม การเทศน์ เป็นต้น ขณะที่การฟื้นฟูพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตนจะให้ความสำคัญเช่นกัน เพื่อพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกอย่างแท้จริง ทั้งนี้ตนยืนยันว่าจะสนองงานคณะสงฆ์ให้เกิดการขับเคลื่อนมากที่สุด ส่วนเรื่องตำแหน่งรองผอ.พศ. ที่ขณะนี้ว่างอยู่ 2 ตำแหน่งนั้น ยังมีเวลาในการพิจารณา

“ถ้าจะถามว่าการดำเนินงานเกี่ยวกับกรณีเงินทอนวัดที่ผ่านมา ต้องถือว่ายังไม่สำเร็จถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ เมื่อผมมารับหน้าที่ตรงนี้แล้วก็ต้องดำเนินการต่อไป ขณะเดียวกันการพัฒนาคณะสงฆ์ทั้งด้านการเผยแผ่หลักธรรมคำสอน ผมก็ได้ประสานกับคณะสงฆ์เบื้องต้นบ้างแล้วในการสร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพเพื่อให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจคำสอนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ก็ต้องเร่งฟื้นฟูกิจกรรมในพุทธมณฑลเพื่อให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก และจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติการทำงานเพื่อให้เป็นต้นแบบของหน่วยงานอื่นๆ คือจะต้องไม่มีทุจริตคอรัปชั่น ต้องโปร่งใส เป็นการต่อยอดจากนโยบายของท่าน พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์” ผอ.พศ. กล่าว