ผอ.กองสาธารณสุขท้องถิ่น ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้อบจ.พิษณุโลก

0
141

 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น ร่วมประชุมการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการถ่ายโอนสถานีอนามัย ฯ / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก