ผวจ.เพชรบูรณ์ ตักบาตรพระธรรมทูตที่แคมป์สน กราบชื่นชมมาตรการเข้มข้นป้องกันโควิด-19

0
1456

วันนี้ (27 พ.ค.63) เวลา 06.30 น. ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.เพชรบูรณ์) นายอำเภอเขาค้อ สาธารณสุขอำเภอเขาค้อ และหน่วยงานราชการ ได้เดินทางมาทำบุญตักบาตรในโครงการอบรมพระรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26 ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีพระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรมเดินรับบิณฑบาต ภายในศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร

พระโสภณวชิราภรณ์ กล่าวว่า โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26  พระผู้เข้าอบรมได้เดินทางเข้ามายังศูนย์พัฒนาศาสนาศาสนาแคมป์สน ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม และได้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานจนถึงวันที่ 15 เมษายน ในแผนการแรกจะต้องเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศอินเดีย-เนปาล แต่เนื่องจากเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงไม่สามารถเดินทางไปได้ ทั้งนี้ก็ได้ขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยและแจ้งไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมยังคงต้องอยู่ที่ศูนย์พัฒนาต่อจนถึงวันที่ 30 เมษายน และได้ปรับเปลี่ยนการอบรมเป็นภาควิชาการ ซึ่งก็ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยและจากทางจังหวัดให้ดำเนินการฝึกอบรมต่อเนื่อง ต่อมาทางรัฐบาล ยังคง พ. ร. ก. ฉุกเฉินต่ออีก 1 เดือน ดังนั้น ทางโครงการจึงได้ขอขยายเวลาการอยู่ฝึกอบรมของพระธรรมทูตไปจนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม ซึ่งก็ได้รับการอนุมัติในกรณีดังกล่าว

พระโสภณวชิราภรณ์  กล่าวต่อว่า ขณะที่การฝึกอบรม ได้ดำเนินการในด้านวิชาการระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ โดยที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และฝึกฝนด้านวิชาการจนสิ้นสุดโครงการตามกำหนดการ ทั้งนี้ ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งที่ทางส่วนราชการทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการช่วยเหลือโครงการนี้ ให้คำแนะนำวิธีการป้องกันโรคไวรัสตามระบบที่ทางราชการกำหนด และอนุโมทนาอย่างยิ่งต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เดินทางมาบำเพ็ญกุศลกับพระธรรมทูตในวันนี้ โดยหลังจากนี้ไป พระธรรมทูตก็จะทยอยแยกย้ายเดินทางกลับวัดของตนโดยจะยังไม่มีการเดินทางเป็นหมู่คณะ โดยรักษาระยะห่างไว้ตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ด้านนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ในช่วงที่การแพร่ระบาดไวรัสโควิด กำลังเกิดขึ้นช่วงแรกๆ ก็ได้รับรายงานว่า ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนแห่งนี้มีพระสงฆ์มาอยู่รวมกันจำนวนมาก ซึ่งทุกฝ่ายก็เป็นห่วง จึงได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาถวายคำแนะนำและอำนวยความสะดวกในทุกด้าน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี ขณะที่พระธรรมทูตที่อยู่ในพื้นที่ก็ดำเนินการตามที่ทางสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ทำให้การฝึกอบรมดำเนินมาจนสำเร็จลุล่วงโดยที่ไม่มีเหตุการณ์การติดเชื้อไวรัส ณ สถานที่นี้ และวันนี้ทราบว่า เป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรมจึงถือโอกาสมากราบนมัสการและร่วมทำบุญตักบาตรกับพระธรรมทูตดังกล่าว เมื่อได้มาเห็นการจัดระบบการคัดกรองและการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้วก็เป็นที่น่าชื่นชม นอกจากนี้ การที่มีพระสงฆ์มาปฏิบัติธรรมที่พื้นที่จังหวัดจำนวนมากเช่นนี้ ก็ยิ่งเป็นบุญกุศลของชาวเพชรบูรณ์ที่ได้มีโอกาสทำบุญสร้างความดีเสริมบุญบารมีแก่ตน และหวังว่า พระธรรมทูตทุกรูปจะได้ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายกว้างไกลไปทั่วโลกต่อไป