ผวจ.สระแก้ว นำประชาชนเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0
980

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามมติมหาเถรสมาคม(มส.) โดยนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียง โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จากนั้น พระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวให้โอวาทผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมและนำเข้าสู่หลักสูตรการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ได้รับความเมตตานุเคราะห์สนับสนุนการจัดโครงการฯ จากพระครูสถิตสีลาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว เจ้าอาวาสวัดศาลาลำดวน ประชาชนทุกคนต่างปลื้มปีติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,