ผวจ.สระแก้ว ถวายแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อช่วยวัดในจังหวัดสระแก้วเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19

0
232

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีรับมอบแอลกอฮอล์แปลงสภาพเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อจากนายสมชาย อุ่นประเสริฐ ผู้จัดการบริษัท อี เอส เพาเวอร์ จำกัด ในเครือบริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด ปริมาณ 1,000 ลิตร  เพื่อช่วยเหลือวัดในจังหวัดสระแก้วที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ถวายแอลกอฮอล์ดังกล่าวแด่พระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เจ้าคณะอำเภอ 9 อำเภอ อำเภอละ 100 ลิตร และคณะสงฆ์ธรรมยุติ 100 ลิตร เพื่อแจกจ่ายไปยังวัดต่างๆ จำนวน 416 วัด ที่พักสงฆ์ จำนวน 222 แห่ง พระภิกษุสามเณร จำนวนกว่า 2,000 รูป ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว  ซึ่งจังหวัดสระแก้วได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้วเป็นหน่วยประสานงานและดำเนินการ นับเป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนที่มีความตั้งใจจะอุปถัมภ์วัดวาอารามและพระภิกษุสามเณรในช่วงการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

ในการนี้ เจ้าคณะอำเภอและผู้แทนเจ้าคณะอำเภอ ทั้ง 2 นิกาย นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว และส่วนราชการร่วมพิธี ณ โถงด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว