ผวจ.สระแก้วและคณะสงฆ์อำเภอเขาฉกรรจ์ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

0
331

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่วัดบึงพระราม อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีถวายหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือแก่วัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอเขาฉกรรจ์ และมอบถุงยังชีพ จำนวน 710 ชุด แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนหมู่บ้าน จำนวน 71 หมู่บ้าน ในเขตอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือสมาชิกหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

การจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชนครั้งนี้ ดำเนินงานโดยคณะสงฆ์อำเภอเขาฉกรรจ์ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่าย สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีพระครูศรีรัตน์สรกิจ เจ้าคณะอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอเขาฉกรรจ์ และพระมหาหลอด รตนญาโน เจ้าคณะตำบลหนองหว้า เขต 2 เจ้าอาวาสวัดบึงพระราม นายอำเภอเขาฉกรรจ์ สาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเขาฉกรรจ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว ส่วนราชการและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกิจกรรม โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้กล่าวอนุโมทนาขอบคุณคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว  คณะสงฆ์อำเภอเขาฉกรรจ์ และผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมผู้นำชุมชนที่มีความสามัคคีพร้อมใจให้ความร่วมมือกับจังหวัดในการป้องกันและช่วยเหลือสมาชิกหมู่บ้านชุมชน ในช่วงเผชิญวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 เป็นอย่างดี โดยขอให้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ อย่างเข้มแข็งเช่นนี้ต่อไป ด้วยความไม่ประมาทการ์ดอย่าตก