ผบช.ภ.7 เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

0
238

ตามหมายกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น

เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 14.00 น. พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรง ผบช.ภ.7 เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

โดยมีนายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายสมยศ  อรุณศรีโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม พล.ต.ยอดอาวุธ  พึ่งพักตร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

*****************************************************************