ผบช.ภ.7 ปล่อยแถวระดมกวาดล้างและป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเนื่องในวันคริสต์มาส และช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ในพื้นที่ จว.นครปฐม

0
184

ด้วย ตร. มีวิทยุ ด่วนที่สุด ที่ 0007.22/5729 ลง 1 6 ธ.ค.65 แจ้งว่า เนื่องด้วยในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66 เป็นวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อเยี่ยมเยือนบิดา มารดา ครอบครัวของตน และท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ในบางพื้นที่ได้มีการจัดงานรื่นเริงเฉลิมฉลองการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หรือจัดงาน เคาท์ดาวน์ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางสัญจร และปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และก่อความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้นได้

พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงบัญชาให้ ตร. โดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ให้มีการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสังคมภาพรวมมีความสงบเรียบร้อย โดย ผบช.ภ.7 ได้เรียกประชุมหน่วยงานในสังกัดเพื่อขับเคลื่อนตามข้อสั่งการ และ ภ.7 จึงกำหนดให้ทุกหน่วยในสังกัดระดมกวาดล้างอาชญากรรม ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. 65 – 29 ธ.ค. 65 (10 วัน) โดยใช้ศูนย์ปฏิบัติการและควบคุมสั่งการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม(Command And Control Operation Center : CCOC) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการปฏิบัติ และให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตรับผิดชอบ กวดขัน ควบคุม เร่งรัดการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด ซึ่งกำหนด ให้ ภ.จว.ในสังกัด ภ.7 มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมพร้อมกันในวันที่ 23 ธ.ค. 65 เวลา 17.00 น. โดยมอบหมาย รอง ผบช.ภ.7 เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบด้วยตนเองแล้วนั้น

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธ.ค. 65 เวลา 17.00 น. พล.ต.ท.ธนายุตม์  วุฒิจรัสธำรง ผบช.ภ.7 เป็นประธานในพิธี “ปล่อยแถวระดมกวาดล้างและป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเนื่องในวันคริสต์มาส และช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 20-29 ธ.ค. 65” ในพื้นที่ จว.นครปฐม ภายใต้แผนยุทธการ “พิชิตคนพาล อภิบาลคนดี” โดยมี พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.จักรกฤษ  เครือสุนทรวานิช ผบก.ภ.จว.นครปฐม พล.ต.ต.ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล  ผบก.สส.ภ.7 นายยุทธนา สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พ.อ.สาธิต ปัญจมาส  รองหัวหน้าชุดขุนด่านกอ.รมน.จว.นครปฐม​ พ.ต.อ.พงษกร  อุปพงษ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม  พ.ต.อ.พงษ์สวัสดิ์  คำปาเชื้อ รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม พ.ต.อ.สธนทัต  ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม นายสุนา  วงษ์ละคร ป้องกันจังหวัดนครปฐม ผกก.ในสังกัด ภ.จว.นครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ, ข้าราชการฝ่ายปกครอง, อาสาสมัครตำรวจ/อปพร. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ยอดกำลังพลรวม 353 นาย ร่วมปล่อยแถว ณ ลานหน้าพระศิลาขาว องค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ในการนี้ ได้ปฏิบัติการเชิงรุก มุ่งกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภท โดยกำหนดเป้าหมายเน้นความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทั่วไป (อาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด เครื่องกระสุนปืน การจำหน่ายอาวุธปืน วัตถุระเบิด และเครื่องกระสุนปืนโดยผิดกฎหมาย , ความผิดเกี่ยวกับการพนัน การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงหมายจับค้างเก่า และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และศรัทธาให้แก่ประชาชน ดังคำที่ว่า “คนดีต้องอยู่เย็นเป็นสุข คนร้ายต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์”

*****************************************************************