ผบช.ภ.7 นำข้าราชการตำรวจ และคณะชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

0
352

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 18 ธ.ค. 65 เวลา 13.00 น. พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์  ผบช.ภ.7 และคุณนภัสนนันท์  วุฒิจรัสธำรงค์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 นำข้าราชการตำรวจ และคณะชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

โดยมี พล.ต.ต.สิทธิชัย  โล่กันภัย รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์  รอดมา รอง ผบช.ภ. พล.ต.ต.วรายุทธ  สุขวัฒน์ รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.อุทัย  กวินเดชาธร รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ชมชวิณ  ปุระธนานนท์ รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.วันชัย  ธารณธรรม ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ต.ไพโรจน์  คุ้มภัยผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พล.ต.ต.ปิติ  นฤขัตรพิชัย ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี พล.ต.ต.จักรกฤษ  เครือสุนทรวานิชผบก.ภ.จว.นครปฐม พล.ต.ต.ดร.จักษ์  จิตตธรรม ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พล.ต.ต.สุเมธ  ปุณสีห์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม พล.ต.ต.วชิรพงษ์  อมราพิทักษ์ ผบก.ภ.จว.ราชบุรี พล.ต.ต.ประสพชัย  มัตสยะวนิชกูล ผบก.สส.ภ.7 พ.ต.อ.ไชยา สงวนจีน รอง ผบก.อก.ภ.7 รรท.ผบก.อก.ภ.7

คุณสุภิชญา  โล่กันภัย รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 คุณกิ่งฟ้า  ม่วงศิริ รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 คุณจิดาภา  ปุระธนานนท์ รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7คุณสรัลยรักษ์  เครือสุนทรวานิช ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม คุณสวลี  วุฒิพานิช ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี คุณนวรัตน์  ชมพูนุช ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณทรงสมร  นฤขัตรพิชัย ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี คุณมนณิชา  อัมราพิทักษ์ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี คุณณัฐภัสร์  จิตตธรรม ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร คุณวิมลศิริ อัมพวานนท์ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ร.ท.หญิงกชพร  ทองอยู่ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี คุณรพิพร  ยิ่งเจริญ แม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงนาม ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

*****************************************************************