ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดเงินทอนวัด รวม 6 วัด จำนวน 39 ล้านบาท

0
451

วันนี้ (28 ก.พ.65) นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แถลงข่าวถึงผลการชี้มูลความผิดกรณีกล่าวหานายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) นายพนม ศรศิลป์ อดีต ผอ.พศ. รวมถึงข้าราชการสำนักงาน พศ. คดีทุจริตการเบิกเงินงบประมาณอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (คดีเงินทอนวัด) จำนวน 6 วัด รวมมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น 39,000,000 บาท โดยคดีทั้งหมดส่งสำนวนให้กับอัยการสูงสุด (อสส.) ไปแล้ว โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของ อสส. แบ่งมูลค่าความเสียหายได้ ดังนี้

1.วัดชุมนุมพระ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ในปีงบประมาณ 2557 มูลค่าความเสียหาย 2,000,000 บาท

2.วัดดอนชัย ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557 มูลค่าความเสียหาย 2,000,000 บาท

3.วัดพระศรีเจริญ ตำบลหัวตะพาน  อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2550 ถึง 2552 , ปีงบประมาณ 2554 ถึง 2555, ปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณ 2559 มูลค่าความเสียหาย 17,000,000 บาท

4.วัดหันสัง ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2557 มูลค่าความเสียหาย 1,000,000 บาท

5.วัดราชบุรณะ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2555 ถึง 2557 มูลค่าความเสียหาย 15,700,000 บาท

6.วัดญาณเมธี ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 มูลค่าความเสียหาย 2,000,000 บาท

*****************************************************************