ป้องกัน “COVID-19” มส.งดจัดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล เดือนมี.ค.-เม.ย.63

0
584

วันที่ 10 มี.ค.63 ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุณฺโณ) พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ภายหลังการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. แถลงผลการประชุม มส. ว่า ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ประชุมมส. มีมติเห็นชอบตามที่พศ. เสนอให้งดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 28 มี.ค. และวันที่ 28 เม.ย. ซึ่งการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว มส.มีมติให้จัดขึ้นทุกวันที่ 28 ของแต่ละเดือน ตลอดปี รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีมติให้งดการจัดพิธีในเดือนมี.ค. และเม.ย. 63

นอกจากนี้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์  (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ กรรมการมส. เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ยังได้แจ้งต่อที่ประชุมมส.ด้วยว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยกัณฑ์เท่าจำนวน 2,000,000 บาท เป็นทุนประเดิมสำหรับพศ. จัดหาหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานประทานแก่พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศด้วย