ปลัดวธ. มอบผู้ตรวจราชการ วธ. ปูพรมดันนโยบายรัฐ-วัฒนธรรมระดับภาค-จังหวัดทั่วประเทศ

0
560

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในโอกาสที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เข้ารับตำแหน่งใหม่ว่า ผู้ตรวจราชการ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาล นโยบาย วธ. ไปถึงประชาชน ประสานงานในพื้นที่ระดับภาค ระดับจังหวัด และดูแลวัฒนธรรมจังหวัด (วธจ.) ในจังหวัดที่ได้รับผิดชอบทำงานในพื้นที่  ดังนั้น ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ วธ. ทั้ง 6 คนขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 1.นายขจร มุกมีค่า ผู้ตรวจราชการ วธ. รับผิดชอบพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ภาคตะวันออก แหล่งโบราณคดี และงานวัฒนธรรมที่ได้รับมอบหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  (Eastern Economic Corridor)   หรือ  EEC 2.นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการ วธ. รับผิดชอบ สวจ.พื้นที่ภาคกลางและกทม.  ดูแลงานเกี่ยวกับงานพิธีศพ

3.นายประทีป เพ็งตะโก ผู้ตรวจราชการ วธ. รับผิดชอบ สวจ.  3 จังหวัดชายแดนใต้ การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์อัลกุรอาน พิพิธภัณฑ์วัดช้างให้และงานก่อสร้างที่กรมศิลปากรดูแล 4.นายสมเกียรติ พันธรรม ผู้ตรวจราชการวธ. รับผิดชอบพื้นที่ สวจ. ในภาคเหนือ ดูแลเรื่องงานวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพให้ วธจ. ในภาคเหนือให้มีความเข้มแข็ง นำเครือข่ายในพื้นที่รักษามรดกวัฒนธรรม 5.นางสาวศิริพรรณ ทองเจิม ผู้ตรวจราชการ วธ. รับผิดชอบ สวจ.ภาคใต้ ดูแลขับเคลื่อนงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ จ.กระบี่ Thailand Biennale,Krabi 2018 ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 2561 – 28 ก.พ. 2562    และ6.นายประดิษฐ์ โปซิว ผู้ตรวจราชการ วธ. รับผิดชอบ สวจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูแลเรื่องภูมิปัญญาทางภาคอีสานที่มีความหลากหลาย ให้เกิดความยั่งยืน

“ผู้ตรวจราชการต้องศึกษางานระดับนโยบายภาพรวมทั้งกระทรวง เช่น อาหาร ผ้า ภาษา เทศกาลประเพณี ภูมิปัญญา ศาสนาและชุมชนแต่ละจังหวัด  ทั้งงานที่เป็นจุดเน้น งานระยะเร่งด่วน งานตามมติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น จังหวัดจันทบุรี มติ ครม. เมื่อเร็วๆนี้ได้เห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรม พัฒนาขับเคลื่อนชุมชนเก่าริมน้ำจันทบูรร่วมกับชุมชนอย่างเข้มแข็ง นอกจากนี้ยังมีงานลักษณะพิเศษ ระดมเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ทำงานร่วมกัน ที่สำคัญร่วมออกตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลงานวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วยกัน เมื่อตรวจราชการเสร็จต้องรายงานต่อผู้บริหารต่อไป” ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว