ปลัดวธ.ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่-จิตอาสา-ประชาชน ประสานทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมดูแลผู้เข้าร่วมชมพระเมรุมาศ-นิทรรศการฯ ช่วงวันหยุด

0
1361

สำนักข่าว Thai R News – วันนี้ (25 พ.ย. 2560) เวลา 04.30 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมความพร้อมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ จิตอาสาจากทุกหน่วยงานที่อำนวยความสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในงานนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และข้าราชการให้การต้อนรับ ซึ่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ให้กำลังใจและขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงาน จิตอาสา  ตำรวจ ทหาร กรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ พร้อมดูแลผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้อย่างเต็มที่

สำหรับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ามีนักเรียน นักศึกษา ประชาชน  พระภิกษุ สามเณร แม่ชี ผู้สูงอายุ คนพิการ ทยอยเดินทางมารอเข้าชมนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นจำนวนมาก โดยเปิดให้เข้าชมรอบแรกตั้งแต่เวลา 06.00 น. สำหรับผู้เข้าร่วมชมทางกระทรวงวัฒนธรรมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพ ขณะนี้มียอดรวมผู้เช้าชมตั้งแต่วันที่ 2 -24 พ.ย.2560 รวมทั้งสิ้น 1,846,717 คน โดยในช่วงค่ำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ จะมีการแสดงโขน ชุด พระรามข้ามสมุทร ยกรบ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากกรมศิลปากรด้วย