ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมงานตลาดภาพยนตร์ Focus 2023 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

0
172

นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว​ และเจ้าหน้าที่กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์​ต่างประเทศ ได้เข้าร่วมงาน Focus 2023 ระหว่างวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2566 ณ Business Design Center กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

ในการเข้าร่วมงาน Focus ครั้งนี้ มีผู้เยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลในคูหาประเทศไทยประมาณ 100 คน
โดยมีผู้ผลิตภาพยนตร์ ​จำนวน 9 คน จากสหราชอาณาจักร  สาธารณรัฐเยอรมนี​ เครือรัฐออสเตรเลีย
และสาธารณรัฐอินเดีย สนใจเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์​ในประเทศ​ไทยช่วงปี 2567 – 2568 คาดว่าจะสามารถ
สร้างรายได้ให้ประเทศไทยมากกว่า 650 ล้านบาท

นอกจากนี้ ผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังได้มีโอกาสพบและเจรจากับ Ms. Dot Kyle จากบริษัท​ Run of Show Productions ผู้ผลิตภาพยนตร์​สัญชาติ​อังกฤษที่มีแผนเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์​ในประเทศช่วงปีหน้า เพื่อสร้างความมั่นใจในศักยภาพความพร้อมของประเทศไทย และยังได้พบปะกับ British Film Commission เพื่อกระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านภาพยนตร์และความร่วมมือในอนาคต  ตลอดจน ได้ประชุมหารือร่วมกับ Mr. Jonathan Olsberg และ Mr.​ Joe Stirling Lee จาก Olsberg OSPI บริษัท​ที่ปรึกษาด้านมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์​ให้กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อขอรับทราบข้อมูลแนวโน้มอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลก การแข่งขันด้านมาตรการ Incentive ของประเทศต่างๆ เพื่อนำมาเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการ Incentive ของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในระดับสากล

อนึ่ง ในระหว่างการเข้าร่วมงาน นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะนายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน
เพื่อหารือแนวทางการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ และแนวทางส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวอังกฤษซึ่งเป็นกลุ่มนักเที่ยวที่มีศักยภาพสูงเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น

*****************************************************************