ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง แต่งไทยผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ในงานทำบุญเมืองอ่างทอง

0
39

วันนี้ (25กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 06.30 น. นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานจัดงาน “ทำบุญเมืองอ่างทอง” โดยมี นางปิติมา รักพานิชมณี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง  นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการ นายวิศว ศะศิสมิต อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสุชน  ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอวิเศษชัยชาญ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ชมรมรักษ์วิเศษชัยชาญ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ณ วัดม่วง ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

จากมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบวันที่ 9 มิ.ย. ให้ถือว่ามาตรการส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบให้กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการจัดทำและเสนอมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีสาระสำคัญ คือ ให้ถือว่ามาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยเป็นนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเพิ่มขึ้นหรือ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน และให้ทุกกระทรวงพิจารณาจัดทำมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยนั้น จังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในการสวมใส่ผ้าไทย และรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ผ่านกิจกรรมสำคัญอย่างต่อเนื่อง เช่น “ทำบุญเมืองอ่างทอง” ในครั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษผู้กล้า ผู้อาสา และเสียสละแห่งแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ และส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นางปิติมา รักพานิชมณี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง ได้สวมผ้าบาติกลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจิตรกรรมไทยบาติก อำเภอป่าโมก ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขวาง อำเภอวิเศษชัยชาญ  และใช้กระเป๋าจักสานหวายไม้ไผ่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผลิตโดย กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบลายมัดหมี่พระราชทานช่างทอผ้า เป็นของขวัญปีใหม่ ชื่อลาย ‘ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ’ ที่ทุกลวดลายเปี่ยมไปด้วยความหมาย อาทิ ลาย S หมายถึง Sirivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ลาย S จำนวน 10 แถว หมายถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึงความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน = Eternal Love เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน

ในการนี้นายทินกร  บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกิจกรรมสวมใส่ผ้าไทย ในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ภาพ-ข่าว/รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

ทีม พช.อ่างทอง สร้างสุขชุมชน บนความสมดุลของชีวิต

(holding hands) CD Angthong Strong Together (holding hands)