ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำกรรมการและองค์กรสมาชิกร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

0
375

 

 

 

 

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. ดร.วันดี  กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)นำคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

จากนั้น เวลา ๐๙.๐๐ น. นำคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ภาพ: ยุพดี สัตตะรุจาวงษ์

ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมฯ