ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ อัญเชิญพานพุ่มเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล ในหลวง รัชกาลที่ 10

0
750

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ราชเลขานุการในพระองค์ฯ ออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

วันนี้ (วันที่ 29 กรกฎาคม 2562) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณหน้าประตูภูธรลีลาศ พระลานพระราชวังดุสิต โดยรัฐบาล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร และมูลนิธิต่างๆ พร้อมใจจัดขึ้น ณ บริเวณพลับพลาพิธีท้องสนามหลวง และในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และพิธีเชิญเครื่องราชสักการะ ประกอบด้วย ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และพานกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ จำนวน 47 คู่ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

ในการนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ร่วมในพิธีอัญเชิญพานพุ่มราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา ไปทูลเกล้าฯถวาย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน โดยกองทัพภาคที่ 1 ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดขบวน