ประธานที่ปรึกษา มจร. พุทธชินราช จัดตั้งโรงครัวทำอาหารกล่องแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบภัยจากพายุ “โพดุล”

0
1854

วันนี้ (3 ก.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุล  โดยในวันนี้วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร จ.พิษณุโลก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ได้ดำเนินการจัดทำอาหารกล่อง จำนวน 5,000 กล่อง/วัน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 10,000 ขวด/วัน และเครื่องยังชีพต่างๆ นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขต อ. เนินมะปรางค์ อ. วังทอง อ. บางกระทุ่ม  โดยเฉพาะ อ. เนินมะปราง และ อ. วังทอง ตามที่พระพุทธิวงศ์มุนี รองเจ้าคณะภาค 5 ประธานที่ปรึกษา มจร. วส. พุทธชินราช ได้มอบหมายให้ พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก และ ผอ. วส. พุทธชินราช พร้อมผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช โรงเรียนสาธิต ร่วมจัดอาหารกล่องสำหรับแจกจ่ายประชาชนที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมของจังหวัดพิษณุโลก จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ

พระราชรัตนสุธี กล่าวว่า ในภาวะที่ชาวบ้านในเขตจังหวัดพิษณุโลกกำลังประสบภัยครั้งใหญ่จากพายุโซนร้อนโพดุล ทำให้วัดใน 3 อำเภอรวมทั้งชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก โดยส่วนที่ประสบภัยมากที่สุด คืออำเภอเนินมะปราง และอำเภอวังทอง ในส่วนของการช่วยเหลือนั้น พระพุทธิวงศ์มุนี เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุฯ รองเจ้าคณะภาค 5 ได้สั่งการให้คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก เช่น เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ มาร่วมประชุมพร้อมกับมอบนโยบายให้แต่ละอำเภอประสานกับหน่วยงานของบ้านเมืองพร้อมทั้งให้เจ้าคณะปกครองสำรวจวัด พระภิกษุสามเณร และสำรวจญาติโยมที่ได้รับความเดือดร้อนว่าในแต่ละหมู่บ้าน แต่ละตำบลนั้นมีจำนวนเท่าไร แล้วให้รีบรายงาน โดยในเบื้องต้นนั้นให้เร่งช่วยเหลือด้วยการนำข้าวกล่อง หรืออาหารสำเร็จรูปไปมอบให้กับญาติโยมชาวบ้าน เนื่องจากมีหลายสถานที่ถูกตัดขาดจากภายนอกไม่สามารถออกมาซื้อหาอาหารประทังชีวิตได้ ดังนั้นท่านจึงสั่งการให้คณะสงฆ์ประสานการขอใช้เรือ ใช้รถขนาดสูงที่สามารถนำอาหารไปมอบแก่ญาติโยมเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากในเบื้องต้น

(ชมคลิป)