ประธานคกก.โครงการรักษาศีล 5 ชื่นชมเจ้าคณะภาค 3 ผุด “ข้าว 1 ถุงหุงเพื่อพ่อ-แม่” ชาว อ.วัดสิงห์ แห่ถวายข้าวสารถุงหนุนโครงการ

0
1554

พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.7) เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เปิดเผยว่า จากการเข้าเยี่ยมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการฯ ในพื้นที่จ.ชัยนาท เมื่อเร็วๆ นี้ พบว่า ที่วัดปทุมธารา อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท พระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค 3 วัดบพิตรพิมุข ได้บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท รวมทั้งเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอได้ร่วมบริจาครวมแล้วเป็นเงินจำนวน 200,000 บาท นำไปซื้อข้าวสารบรรจุถุง แจกจ่ายให้แก่ครอบครัวต่างๆ ประมาณกว่า 1,000 ครัวเรือน โดยมีข้อแม้ว่าผู้มารับข้าวสารจะต้องรักษาศีล 5 คือไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่พูดเท็จหลอกลวง ไม่เสพสุรายาเสพติด และไม่ประพฤติผิดในกาม เมื่อได้ข้าวสารไปแล้วทุกๆ เช้าชาวบ้านก็จะพร้อมใจกันออกมาใส่บาตรพระ ซึ่งนอกจากจะหุงให้พ่อแม่ทานแล้วพระก็ยังได้ฉันด้วย นับเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดความเอื้ออาทร เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันอย่างน่าชื่นชม

พระพรหมเสนาบดี กล่าวต่อว่า เจ้าคณะจังหวัดลงทุนบริจาคเพียงครั้งเดียว พอชาวบ้านรู้และเข้าใจก็พากันซื้อข้าวสารถุงมาถวายให้มากมาย โดยในครั้งต่อๆ มาได้มอบข้าวสารให้ชาวบ้านแถมด้วยไข่ไก่อีกครอบครัวละ 1 แผง เพื่อเป็นการสืบสานนวัตกรรมนี้ให้ขยายผลต่อๆ ไป แต่ทั้งนี้ก็สุดแต่บริบทและจารีตประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งไม่เหมือนกัน นอกจากนี้อาตมาก็จะเดินทางไปร่วมการขับเคลื่อนโครงการฯในวันที่ 3 พ.ค.60 ที่วัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร โดยเจ้าคณะแต่ละอำเภอก็จะนำประชาชนมาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ครั้งที่ 56 ซึ่งจะมีประชาชนนับหมื่นๆ คน มาร่วมกิจกรรมสวดมนต์และรักษาศีล 5 ในเวลา 18.00 น. ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่นี้เขาจะทำกันทุกวันพระ 8 ค่ำ 15 ค่ำ เป็นประจำตลอดมา นับว่าเป็นชุมชนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่เข้มแข็งมากในด้านคุณภาพ ไม่แพ้ชาวบ้านในอำเภอลี้ สารภี สันกำแพง และดอยสะเก็ด โดยเฉพาะที่วัดพระนอนหนองผึ้ง อ.สารภี นับว่าเป็นชุมชนรักษาศีล 5 ที่เข้มแข็งมากเช่นกัน