ประชุมมส.ไร้เงา “พงศ์พร” มีมติเห็นชอบจัดอุสมบทหมู่ถวายในหลวง ร.9 กับอีก 2 กิจกรรมสำคัญถวายเป็นพระราชกุศล ร.10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

0
1902

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 17/2560 โดยไม่มี พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะเลขาธิการมส. เข้าร่วมประชุม ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่พ.ต.ท.พงศ์พร มารับตำแหน่งผอ.พศ. ที่โดยปกติแล้วจะเข้าร่วมประชุมมส.และร่วมแถลงข่าวผลการประชุมมส.ทุกครั้ง อย่างไรก็ตามภายหลังการประชุม นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล ในฐานะโฆษกพศ. แถลงข่าวว่า การประชุมมส.ครั้งนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมอบให้สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานการประชุม ขณะที่พ.ต.ท.พงศ์พร แจ้งว่ามีการประชุมสำคัญด่วน แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นที่ใด และได้มอบนายกนก แสนประเสริฐ รองผอ.พศ.เข้าประชุมแทน ทั้งนี้มส.ไม่ได้มีการแสดงความเห็นเรื่องปัญหาการทุจริตเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด แต่โดยส่วนตัวเชื่อว่าคณะสงฆ์โดยภาพรวมมีความเป็นห่วง และรับทราบข่าวโดยตลอด ซึ่งในส่วนของพศ.ก็ได้ตั้งกรรมการ 2 ชุด เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ขณะเดียวกันคณะสงฆ์ยังมีความเป็นห่วงกรณีที่มีสื่อบางสำนักเสนอไปว่า กองทุนวัดช่วยวัด ไม่มีหลักเกณฑ์เบิกจ่าย ทั้งพระยังสามารถใช้ได้ตามอำเภอใจนั้น ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะกองทุนวัดช่วยวัด ตั้งขึ้นโดยคณะสงฆ์ คณะสงฆ์ระดับพระสังฆาธิการระดมทุนกันเอง ไม่ได้มีการขอรับบริจาค อีกทั้งการจะนำเงินกองทุนนี้ไปใช้ต้องผ่านการพิจารณาจากมส.ก่อนทุกครั้ง ไม่ใช่ว่าใครจะนำเงินออกไปใช้ตามอำเภอใจได้

โฆษกพศ. กล่าวกล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมมส.ได้เห็นชอบให้จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 1.การบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 2.รณรงค์ทำความสะอาดวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 24-31 ก.ค.นี้ โดยมอบหมายให้พศ.ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด รวมทั้งแจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด แจ้งวัดทั่วประเทศดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียติโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศต่อไป

นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม พศ. กล่าวว่า เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค. 2560 ทางคณะสงฆ์โดย มส. มีมติเห็นชอบตามที่พศ.เสนอจัดโครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลทั่วประเทศ จังหวัดละ 89 รูป ระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค. 2560 โดยขอเชิญชวนชายไทยสมัครใจร่วมอุปสมบทในช่วงพระราชพิธีดังกล่าว เพื่อถวายพระราชกุศล และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้ทางพศ.จะนำมติมส.ดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อให้ผู้อุปสมบทในวันเวลาดังกล่าวไม่ถือเป็นวันลา ส่วนสถานที่การเปิดรับสมัครอุปสมบท ทางพศ.จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ผอ.สำนักเลขาธิการมส. กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องการจัดทำสมาร์ทการ์ดพระภิกษุ สามเณรนั้น ที่ประชุมมส.อนุโมทนาต่อรัฐบาลที่ตั้งใจดูแลพระพุทธศาสนา แต่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน โดยเฉพาะเรื่องฐานข้อมูลพระภิกษุ ที่ถือว่า เป็นเรื่องส่วนบุคคล ซึ่งที่ประชุมมส.ได้มอบหมายคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายปกครอง ที่มีสมเด็จพระพุฒาจารย์(สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธาน นำเรื่องดังกล่าวไปศึกษาในรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลพระภิกษุที่จะบรรจุในฐานข้อมูลว่าจะบรรจุอะไรลงไปบ้าง รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลว่าต้องเป็นพระสังฆาธิการระดับใดที่จะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล หากดำเนินการไม่รัดกุม เกรงว่าอาจจะเกิดปัญหาจากผู้ไม่หวังดีได้ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้กำหนดให้ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายปกครอง นำเสนอรายละเอียดดังกล่าวให้ที่ประชุมมส.ได้พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป