ประกาศแล้ว “ณรงค์ ทรงอารมณ์” ไร้คู่แข่งชิงเก้าอี้ ผอ.สำนักพุทธฯ

0
1209

วันนี้ (26 ธ.ค.2562) พ.ต.ท.เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งผอ.พศ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งผอ.พศ. ระบุว่า ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งผอ.พศ. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งผอ.พศ. ลงวันที่ 4 ธ.ค.2562 โดยกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ภายในวันที่ 26 ธ.ค.2562 นั้น

บัดนี้ พศ. ได้เสนอชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่างดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งผอ.พศ.  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคล กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งผอ.พศ. ดังนี้ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล ตำแหน่งผอ.พศ. ลำดับที่ 1.นายณรงค์ ทรงอารมณ์  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินบุคคล ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งผอ.พศ. วันที่ 6 ม.ค.2563 เวลา 09.00-16.00 น.  ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และให้ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินบุคคล ไปรายงานตัว เวลา 08.30-08.55 น. ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ประกาศ ณ วันที่ 26 ธ.ค. 2562