ประกาศแนวทางจัดกิจกรรมฉลองพระชนมายุ 8 รอบ “สมเด็จพระสังฆราช” 26 มิ.ย.

0
149

วันที่ (30 พ.ค.66) ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร มีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 14/2566 โดยภายหลังการประชุม นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม และโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า  ที่ประชุมมส.รับทราบ ประกาศสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช 26 มิ.ย. 2566 ระบุว่า เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิ.ย.2566 สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จึงประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช ดังต่อไปนี้ 1.เพื่อสุขอนามัยส่วนรวม เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังโรคระบาด จึงงดการเสด็จออกเป็นการทั่วไปให้เฝ้าถวายสักการะ 2.เปิดพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ให้เข้าถวายเครื่องสักการะ และลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป ในวันที่ 19 -25 มิ.ย. ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00น.  3.คณะสงฆ์ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศล อาจจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณสงเคราะห์ ตามบริบทที่เหมาะสม และประชุมกันเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระกุศล ภายหลังจากการทำวัตรเย็นในวันที่ 26 มิ.ย. 4.ประชาชนสามารถสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดขึ้นทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค รามทั้ง ณ วัดไทยหรือสถานที่กำหนดในต่างประเทศ ตามที่รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ทั้งนี้ ความทราบฝ่าพระบาทแล้ว ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ค.2566 ลงนามโดย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

ด้านนายยุทธศักดิ์ แก้วพระพาน ผู้ช่วยโฆษกพศ. กล่าวว่า นอกจากนี้มส.ยังรับทราบการประกาศใช้ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ ให้มีรองเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะจังหวัด และรองเจ้าคณะภาค พ.ศ.2566 ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชได้ลงพระนามในระเบียบดังกล่าว และทางพศ.ได้ประกาศลงในแถลงการณ์คณะสงฆ์แล้ว

*****************************************************************