ประกาศตั้ง “วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ” ในมจร. วังน้อย สนองงานพันธกิจคณะสงฆ์

0
872

พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ที่ศาลาการเปรียญ “ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม” วัดมหาจุฬาฯ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยพระเทพปวรเมธี กล่าวว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้มีประกาศตั้งวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ อย่างเป็นทางการแล้ว ลงวันที่ 15 ม.ค.2563 โดยวัดดังกล่าวตั้งอยู่ภายในมจร. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีการดำเนินงานจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อดีตอธิการบดี มจร. ซึ่งในขณะที่พระพรหมบัณฑิต ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมจร. ได้มอบหมายความรับผิดชอบการสร้างวัดให้ตนดำเนินงาน เพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่มาปฏิบัติงานและเรียนหนังสือที่มจร. ทั้งยังได้รับความเมตตาจากพระพรหมมังคลาจารย์ หรือหลวงพ่อปัญญา อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี เป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถกลางน้ำ และเสนาสนะอื่นๆ ในวัดด้วย

พระเทพปวรเมธี กล่าวต่อไปว่า วัดมหาจุฬาฯ จะต้องเน้นทำบทบาทสำคัญ 2 ประการ คือ สนองงานพันธกิจคณะสงฆ์ และสนองงานมจร. ด้านบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา โดยหลังจากนี้จะมีการจัดงานเททองหล่อพระพุทธรูป เพื่อประดิษฐาน ณ ศาลาการเปรียญฯ ในวันที่ 29 ก.พ.-1 มี.ค.ต่อไป