บ.มายเช็ท กรุ๊ป จำกัด ถวายซิมโทรศัพท์เบอร์มงคล แด่ “หลวงพี่น้ำฝน”

0
1385

บ.มายเช็ท กรุ๊ป จำกัด ถวายซิมโทรศัพท์เบอร์มงคล แด่ “หลวงพี่น้ำฝน”

เตรียมเปิดให้ญาติโยมบูชาพร้อมเหรียญสาริกาเมตตา เพื่อการสาธารณสงเคราะห์

นายดลลักษณ์  อินสว่างพีรดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มายเซ็ท กรุ๊ป จำกัด ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการที่กระผม ได้ติดตามการทำงานในบวรพุทธศาสนาของพระเดชพระคุณ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ “หลวงพี่น้ำฝน” เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม มาโดยตลอดแล้วนั้น โดยเฉพาะโครงการต่างๆ ที่พระคุณท่านได้เมตตาช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ทั้งทางด้านการสาธารณสงเคราะห์ และการศึกษาสงเคราะห์ จวบจนบังเกิดเป็นผลงานมากมาย เป็นรูปธรรม อาทิ เช่น บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล ชุมชน เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น ทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนได้รับความเมตตาจากพระคุณท่านเสมอมา ทำให้กระผมเกิดความเคารพศรัทธาในตัวพระคุณท่าน กระผมจึงมีความปรารถนาร่วมสร้างบุญ สร้างกุศลกับพระคุณท่านในการนี้

กระผมมีซิมเบอร์มือถือ ที่เป็นเบอร์มงคล จำนวน 10,000 เบอร์ จึงขอถวาย พระเดชพระคุณท่าน จะได้นำไปมอบให้แก่ผู้มีจิตศรัทธา เพื่อต่อยอดช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคม ในด้านสาธารณสงเคราะห์และการศึกษาสงเคราะห์สืบต่อไป สุดท้ายนี้ ขอเบอร์มงคลที่กระผมถวายนี้ จงต่อยอดให้พระคุณท่านในการช่วยเหลือทางสังคม ในด้านสาธารณสงเคราะห์ และการศึกษาสงเคราะห์ ให้สำเร็จสมประสงค์ดั่งที่ใจกระผมต้องการด้วยเทอญ

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม กล่าวว่า ตามที่คุณโยม ดลลักษณ์  อินสว่างพีรดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มายเซ็ท กรุ๊ป จำกัด ได้มีจิตศรัทธาถวาย ซิมเบอร์มือถือ ที่เป็นเบอร์มงคล จำนวน 10,00 เบอร์ ให้อาตมาภาพ เพื่อต่อยอดการช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคม ในด้านสาธารณสงเคราะห์และการศึกษาสงเคราะห์  ดังที่คุณโยมได้ติดตามการทำงานของอาตมาภาพนั้น อาตมาภาพขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่คุณโยมได้เห็นความสำคัญ ในการที่อาตมาภาพให้การช่วยเหลือทางด้านสังคม ในด้านสาธารณสงเคราะห์และการศึกษาสงเคราะห์  และจะนำไปต่อยอดตามที่คุณโยมตั้งใจถวายอย่างดีที่สุด ให้สำเร็จสมประสงค์ดั่งใจที่ศรัทธาทุกประการ

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญแล้วนี้ จงอภิบาลให้ท่านและครอบครัวพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัท มายเซ็ท กรุ๊ป จำกัด ปราศจากสรรพทุกข์ ภัยพิบัติ โรคาพาธ อุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง และจงดลบันดาลให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกเมื่อ และต่อจากนี้ก็จะนำเบอร์ทั้งหมดเข้าพิธีปลุกเสก และเปิดให้ทำบุญบูชาพร้อมกับเหรียญสาริกาเมตตา เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม  โทร.085-4156464, 061-7826462, 061-7826264  www.watpailom.org

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐